Tilmeld dig LBF Orienterer

TEMA sektion

Program til beregning af totaløkonomi

Totaløkonomiske vurderinger ...

>> læs mereBoligportal Huslejeregister UdbetalingDanmark

LBF udsender et nyhedsbrev til dig, der arbejder med indberetning til ...

>> læs mereRenovering af almene bebyggelser

SBi har evalueret 10 renoveringer af almene boligbebyggelser, som har fået ...

>> læs mereWebfilm om renovering

Der er udarbejdet 4 film om renovering:                              ...

>> læs mere


Fysiske arbejder

Landsbyggefonden kan efter en nærmere samlet vurdering yde støtte til finansieringen af fysiske arbejder i almene boliger. Det drejer sig om: Opretning, udbedring, vedligeholdelse, forbedring, ombygning, sammenlægning af lejligheder (tilgængelighed) og miljøforbedringer af udearealer og beboerfaciliteter i alment byggeri, samt til infrastrukturændringer i ghettoområder.

 

Der skal indgives ansøgning mv. til fonden efter de regler, som fremgår af det udsendte regulativ af 3. februar 2011 (her). På fondens hjemmeside findes i øvrigt regulativ og vejledning af 22. marts 2011 (her).

 

Fonden foretager som led i sin sagsbehandling en byggeteknisk og driftsøkonomisk vurdering af ansøgningen. På baggrund af en faktisk besigtigelse af afdelingen foretager fonden en prækvalificering af ansøgningen og de ønskede fysiske arbejder. Dermed opnår ansøgningen en vurdering om mulighederne for en realisering. Boligorganisationen underrettes herom. Statusbrev om afsatte beløb (støttede lån) udsendes 1 gang årligt.

 

Opmærksomheden henledes på, at der i disse sager, hvor fonden kan meddele tilsagn om ydelsesstøtte til opretning mv. skal indgives ansøgning på grundlag af skema A, B og C, og fra 1. juli 2011 skal dette ske ved boligorganisationens indberetning til BOSSINF-RENOVERING. Sagsoprettelse kræver prækvalificering fra Landsbyggefonden (Fonden åbner i givet fald for sagsoprettelse i BOSSINF-RENOVERING).

 

Adgang til systemet for boligorganisationer: www.renovering.bossinf.dk

For kommuner m.fl.: www.renoveringssystem.bossinf.dk

 

Renoveringsarbejderne er omfattet af Byggeskadefonden, idet der skal afsættes 1 % af anskaffelsessummen til Byggeskadefondens dækning (her). 

 

Mere om støtte til fysiske arbejder 
Regler  (299KB)

Vejledning til regler

 

Notat om etablering af fælleslokaler og beboerhuse på tværs af afdelinger/ejerformer


Rapport om "Fysisk opretning og forbedring af almene boligafdelinger"  (27,4Mb)
Bilag til rapport om "Fysisk opretning og forbedring af almene boligafdelinger"  (790Kb)

 

Almene Boliger med fremtid - Fremtidssikring af almene boliger