Tilmeld dig LBF Orienterer

TEMA REGNSKABSINDBERETNING

Nyheder om regnskabs-indberetning

17.1.2014 Mindre ændring i kontoplanen for afdelinger Der er foretaget ...

>> læs mereRegnskabs-indberetning

SE OG INDBERET REGNSKAB HER: ► ...

>> læs mereKontoplaner

Nye kontoplaner for regnskab 2013

Kontoplaner for 2014 og fremover: Afdelingskontoplan AFD-7-2 ...

>> læs mere


Temaundersøgelser

Landsbyggefonden har mulighed for at afholde udgifter til eksterne undersøgelser af udvalgte områder indenfor forvaltning af alment byggeri – de såkaldte temaundersøgelser.

 

Temaundersøgelserne skal belyse den konkrete anvendelse af gældende regler i forskellige typer af almene boligorganisationer, og herved give bidrag til opbygning af en referenceramme for almen boligvirksomhed.

 

Referencerammen skal bidrage til at fremme omkostningsbevidsthed og effektiv forvaltning i de almene boligorganisationer, samt at tilvejebringe information og udvikle konkrete metoder og værktøjer til boligorganisationernes, kommunernes, revisorernes m.fl. arbejde med almen boligvirksomhed, herunder forvaltningsrevision, sammenligninger, benchmarking.

 

 

Landsbyggefonden har iværksat/gennemført følgende temaundersøgelser:

 

 

Temaundersøgelse om energiforbrug og besparelsestiltag i den almene boligsektor 

 

Temaundersøgelse om administrationsforhold m.v. - del II benchmarking m.v.

 

Temaundersøgelse om administrationsforhold del I 

 

Temaundersøgelse om henlæggelsessystemet