Tilmeld dig LBF Orienterer

TEMA sektion

Program til beregning af totaløkonomi

Totaløkonomiske vurderinger ...

>> læs mereBoligportal Huslejeregister UdbetalingDanmark

LBF udsender et nyhedsbrev til dig, der arbejder med indberetning til ...

>> læs mereEU-udbud

Udbudsbetingelserne gælder for Landsbyggefondens udbud af en samlet og ...

>> læs mere


Pligtmæssige bidrag

Landsbyggefonden modtager bidrag fra de almene boligorganisationer.


A-indskud (fast årligt beløb) hidrører fra afdelinger taget i brug før 1963.


G-indskud (arealbidrag - reguleres årligt) hidrører fra afdelinger taget i brug før 1970.


Der kan opkræves bidrag fra afdelinger taget i brug efter 1969 og som ikke er omfattet af Byggeskadefondene.

 

Læs mere om pligtmæssige bidrag 
Eksempler på ansøgning om fritagelse for bidrag
Forretningsgange