Tilmeld dig LBF Orienterer

TEMA sektion

Program til beregning af totaløkonomi

Totaløkonomiske vurderinger ...

>> læs mereBoligportal Huslejeregister UdbetalingDanmark

LBF udsender et nyhedsbrev til dig, der arbejder med indberetning til ...

>> læs mereRenovering af almene bebyggelser

SBi har evalueret 10 renoveringer af almene boligbebyggelser, som har fået ...

>> læs mereWebfilm om renovering

Der er udarbejdet 4 film om renovering:                              ...

>> læs mere


Vejledende udtalelser 8/6-1994

Inspektørfunktioner


I anledning af boligforeningens skrivelse af 2 ds. skal Landsbyggefonden som udgangspunkt henvise til vejledning om almennyttig boligvirksomhed punkt 7.1. og rapporten fra arbejdsgruppen i Boligministeriet om selskabernes administrationsud-gifter, nettorenteudgifter og egenkapital m.v. punkt 3.1.1.2 og 3.2.1.3 (kopi vedlægges).

Fonden lægger herved til grund, at overordnede og tværgående ledelsesfunktioner i inspektionen er en selskabs-/foreningsudgift.

Udgifter til almindeligt ejendomsfunktionær-arbejde, herunder "arbejdsformand"-opgaver (ejendomsmester/varmemester o. lign.) er derimod en afdelingsudgift.

Det afgørende for fordelingen af udgifter er efter fondens vurdering ikke stillingsbetegnelse, men den pågældende medarbejders funktion.

De beskrevne inspektørstillinger i Sønderborg Andelsboligforening skønnes i al væsentlighed at være selskabs-/foreningsudgifter. Visse af udgifterne til inspektører-ne antages dækket af seerskilte byggesagshonorarer ved forbedringsarbejder m.v., og separat betaling af varmekonsulenttjeneste (fyringskontrol - VKO m.v.).

Der kan måske være opgaver blandt de beskrevne, som er tillagt afdelingsinspektio-nen, der henhører under en "arbejdsformands" virke (og dermed er afdelingsudgifter til ejendomsfunktionærer): Visse af de daglige arbejdsledelses- og vedligeholdelsesopgaver er eventuelt opgaver, som sædvanligvis varetages af en "arbejdsformand". Dette må afgøres ved en konkret bedømmelse af de pågældende opgaver, der indeholdes i beskrivelsen.

Fonden står til rådighed med yderligere oplysninger, hvis dette måtte ønskes.

Med venlig hilsen

BOLIGSELSKABERNES LANDSBYGGEFOND