Landsbyggefonden – hvordan og hvorfor?

Hvad er Landsbyggefonden? Hvad rummer den? Og hvilken effekt og betydning er den med til at skabe i den almene sektor landet over? I denne lille film får du en række konkrete svar.

Arrangementer i 2022

Bispehaven12.JPG

Webinar: Budget og reguleringskonto i boligsociale helhedsplaner

Deltag i webinar om forhold vedr. budgetlægning og regnskabsaflæggelse i reguleringskontoopgørelsen i de boligsociale sager, støttet af Landsbyggefonden. På webinaret får du bl.a. en overordnet præsentation af den nye webbaserede budgetindberetning, som fremover skal anvendes, når der udarbejdes helhedsplansdokumenter. Webinaret vil endvidere sætte fokus på forhold vedrørende den årlige regnskabsindberetning i form af reguleringskontoopgørelser. Program og tilmelding følger primo august.

02. september

10:00 - 11:00

Online

SOME (Uden Titel)

Konference: Bystrategisk Udsyn

Vær med til Bystrategisk Udsyn i København. Du kan deltage både fysisk og digitalt. Program og tilmelding følger.

21. november

10:00 - 15:30

'Pressen' i Politikens Hus, Rådhuspladsen 37 1785 Kbh. V.