Beboerstatistik 2019

Statistikken indeholder oplysninger om husstande i den almene boligsektor, og belyser beboernes sammensætning, arbejdsmarkedstilknytning, uddannelse, indkomstforhold samt til- og fraflytning fra sektoren sammenlignet med landet som helhed.

Landsbyggefondens beboerstatistik indeholder oplysninger om husstande i den almene boligsektor, og belyser beboernes sammensætning, arbejdsmarkedstilknytning, uddannelse, indkomstforhold samt til- og fraflytning fra sektoren sammenlignet med landet som helhed. Herudover et særligt tema om befolkningsudviklingen i den almene boligsektor 2011-2019. Endelig er der bagerst i statistikken medtaget en række centrale tabeller opgjort på kommuneniveau.

Statistikken viser, at 986.657 personer, eller en sjettedel af Danmarks befolkning, bor i den almene boligsektor pr. 1. januar 2019. Den gennemsnitlige husstandsstørrelse i den almene boligsektor er på 1,8 personer og mindre end i resten af befolkningen. Den almene boligsektor er kendetegnet ved en større andel af enlige voksne beboere end resten af befolkningen. Desuden er uddannelsesniveauet og beskæftigelsen generelt lavere i den almene boligsektor end i resten af befolkningen.

Statistikken er baseret på oplysninger fra Danmarks Statistiks Forskerservice og Landsbyggefondens stamdatabase opgjort pr. 1. januar 2019.

Beboerstatistikkens tabeller kan desuden hentes fra fondens hjemmeside i Excel-format til videre bearbejdning.