Beboerstatistik 2022

Statistikken indeholder oplysninger om husstande i den almene boligsektor, og belyser beboernes sammensætning, arbejdsmarkedstilknytning, uddannelse, indkomstforhold samt til- og fraflytning fra sektoren sammenlignet med landet som helhed. Der indgår et særligt tema om beskæftigelsesfrekvensen i den almene boligsektor.

Landsbyggefondens beboerstatistik 2022 indeholder oplysninger om husstande i den almene boligsektor, og belyser beboernes sammensætning, arbejdsmarkedstilknytning, uddannelse, indkomstforhold samt til- og fraflytning fra sektoren sammenlignet med landet som helhed. Der indgår et særligt tema om beskæftigelsesfrekvensen i den almene boligsektor. Endelig er der bagerst i statistikken medtaget en række centrale tabeller opgjort på kommuneniveau.

Statistikken viser, at 969.619 personer, eller en sjettedel af Danmarks befolkning, bor i den almene boligsektor pr. 1. januar 2022. Den gennemsnitlige husstandsstørrelse i den almene boligsektor er på 1,7 personer og mindre end i resten af befolkningen. Den almene boligsektor er kendetegnet ved en større andel af enlige voksne beboere end resten af befolkningen. Desuden er uddannelsesniveauet og beskæftigelsen generelt lavere i den almene boligsektor end i resten af befolkningen. En tredjedel af de almene beboerne mellem 18-64 år er offentligt forsørget, og den gennemsnitlige indkomst er lavere end i resten af landet.

Fondens statistik om beboere i den almene boligsektor er baseret på oplysninger fra Danmarks Statistiks Forskerservice og Landsbyggefondens stamdatabase opgjort pr. 1. januar 2022.

Beboerstatistikkens basistabeller kan desuden hentes fra fondens hjemmeside i excel-format til videre bearbejdning.