Huslejestatistik 2023

Publikationen indeholder en huslejestatistik baseret på oplysninger fra de almene boligorganisationers indberetninger af beboernes huslejer pr. 1. januar 2023 i Hus-lejeregisteret. Der indgår et særligt tema om huslejeudviklingen i den almene boligsektor fra 2019 til 2023.

Huslejestatistikken viser, at den gennemsnitlige husleje i de almene boliger i 2023 er 899 kr. pr. m2, og at huslejen er steget med 2,9 % i forhold til 2022. Statistikken viser, at huslejen varierer betydeligt på tværs af afdelinger afhængig af boligernes beliggenhed, alder, type og størrelse.

Der indgår et særligt tema om huslejeudviklingen i den almene boligsektor fra 2019 til 2023. Publikationen indeholder desuden en oversigt over den gennemsnitlige kvadratmeterhusleje i de enkelte kommuner.

Statistikkens basistabeller kan endvidere hentes nedenfor i Excel-format til videre bearbejdning.