A- og B-vedligeholdelsesordninger i den almene boligsektor 2014-21

I 2021 anvender 87 % af de almene boligafdelinger A-vedligeholdelsesordninger. Udgifter til istandsættelse ved fraflytning er i gennemsnit 12 kr. pr. m² i disse afdelinger i 2021, hvilket er ca. 16 % lavere end i 2014. Afdelingerne henlægger mere til fraflytninger, end de har udgifter for. Det har ført til stigende opsparede henlæggelser fra 2014 til 2021.

Temastatistikken opgør de almene boligafdelingers anvendelse af henholdsvis A- og B-vedligeholdelsesordningerne i 2021. Desuden opgøres afdelingernes afholdte udgifter samt årlige og opsparede henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning mv., dvs. konto 117.1, 121-122 samt 402-404 i perioden 2014 til 2021. Udgiftsniveauer og henlæggelser opgøres separat for de to ordninger, da ordningerne ikke er direkte sammenlignelige.

Opgørelsen er baseret på udtræk fra Landsbyggefondens Regnskabsdatabase.