Almene boligafdelingers udgifter til andre renter 2014-2021

I 2021 er de almene boligafdelingers udgifter til andre renter 10,3 kr. pr. m2 i gennemsnit. Det er en stigning på 472 % i forhold til 2020. Fra 2014 til 2020 var afdelingernes udgifter til andre renter ca. 1-2 kr. i gennemsnit.

De stigende udgifterne til andre renter i 2021 kan især tilskrives stigende udgifter til renter af gæld til boligorganisationerne. Her er udgifterne steget fra under 1 kr. pr. m2 i det meste af perioden 2014 til 2020 til 8,7 kr. pr. m2 i gennemsnit i 2021. Renter af gæld til boligorganisationen dækker især over kurstab på organisationernes obligationsbeholdninger.   

Godt 3/4 af alle boligafdelinger har udgifter til renter af gæld til boligorganisationen i 2021. I 2020 var det under hver 4.  afdeling.

Udgifterne til både renter af gæld til boligorganisationen og de samlede andre renter er højest i Region Midtjylland, i boligafdelinger ibrugtaget før 1983 samt i boligafdelinger med regnskabsafslutning efter 1. september.  

Opgørelsen er baseret på udtræk fra Landsbyggefondens Regnskabsdatabase.

 

Ordforklaringer

Boligafdelinger

Byggeri med boliger tilhørende almene boligorganisationer. En afdeling er økonomisk uafhængig af andre afdelinger og af boligorganisationen. En boligafdeling kan indeholde erhvervs- og institutionsarealer.