Udgifter til tab ved lejeledighed i den almene boligsektor 2021

I 2021 er de almene boligafdelingers gennemsnitlige udgifter til tab ved lejeledighed 5,4 kr. pr. m², hvilket er 28 % højere end i 2016. Afdelingernes udgifter til tab ved lejeledighed er i gennemsnit højest i Region Nordjylland og lavest i Region Hovedstaden.

I denne temastatistik opgøres de almene boligafdelingers gennemsnitlige udgifter til tab ved lejeledighed (konto 129), der omfatter boligafdelingers tab som følge af, at boliger eller lokaler ikke har været udlejet i hele eller dele af regnskabsåret.

Statistikken er baseret på udtræk fra de almene boligorganisationers regnskabsindberetninger til Landsbyggefonden 2016-2021 og giver et overblik over udviklingen i boligafdelingernes udgifter til tab ved lejeledighed opdelt på forskellige karakteristika såsom geografisk beliggenhed, boligtype, byggeriart og ibrugtagelsesår.