Fraflytninger i den almene boligsektor 2022

I 2022 er der 81.793 eksterne fraflytninger i den almene boligsektor. I gennemsnit er der 6.816 fraflytninger om måneden i 2022 med den højeste fraflytningsaktivitet i juli måned viser ny temastatistik fra Landsbyggefonden.

Antallet af fraflytninger er højest i familieboliger, som også udgør 86 pct. af boligerne i den almene boligsektor. Fraflytningsprocenten er til gengæld markant højere i ungdomsboliger, 38,1 pct., sammenlignet med familieboliger, 10,8 pct. Halvdelen af familieboligerne er fraflyttet 4 år efter indflytningstidspunktet.

Generelt er fraflytningsprocenterne højest i Region Nordjylland og lavest i Region Hovedstaden. Fraflytningsprocenterne er højere i boliger med 1 værelse, boliger under 61 m2 og i de nyere almene boliger fra 2000 og frem.

I Region Nordjylland blev hver 7. familiebolig fraflyttet i løbet af 2022, mens omkring hver 13. familiebolig i Region Hovedstaden blev fraflyttet.

Temastatistikken baserer sig på de almene boligorganisationers registreringer af fraflytninger i Huslejeregistret. Boligafdelingernes fraflytningsprocenter indgår som centralt nøgletal i boligorganisationernes årlige styringsdialog med kommunerne.

Bagerst i statistikken indgår en oversigt over fraflytningsprocenterne i de enkelte kommuner.