Valgdeltagelse i den almene boligsektor ved kommunalvalg 2021

Landsbyggefonden har i samarbejde med valgforsker Kasper Møller Hansen, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet, opgjort de almene beboeres deltagelse ved kommunevalget i 2021 i Danmark dels i selvbetjeningsløsningen Beboerdata og dels i en temastatistik.

Opgørelsen viser, at godt 52 % af de almene stemmeberettigede beboere stemte til Kommunalvalget i 2021. Stemmeprocenten var således lavere end ved Kommunalvalget i 2017, hvor stemmeprocenten var knap 58 %. Stemmeprocenten er lavere hos de almene beboere sammenlignet med resten af befolkningen. Der er ligeledes geografiske forskelle i valgdeltagelsen.

Oplysningerne om valgdeltagelse på afdelingsniveau er tilgængelige i selvbetjenings­platformen Beboerdata. Valgdeltagelse indgår bl.a. som en boligsocial indikator for bevillingsperioden 2019-2026 og kan også hentes på helhedsplansniveau til brug for medlemmer af bestyrelser for boligsociale indsatser.