Anvisninger i den almene boligsektor 2022

Der blev anvist 86.039 boliger i den almene boligsektor i 2022 viser en ny temastatistik fra Landsbyggefonden. Det svarer til, at hver syvende bolig i den almene boligsektor skiftede lejere i løbet 2022.

Antallet af anvisninger fordelt på anvisningstyper indgår som centralt nøgletal i boligorganisationernes årlige styringsdialog med kommunerne.

Temastatistikken er baseret på et udtræk af Huslejeregistret og viser antallet af anvisninger fordelt på typer i de enkelte måneder i 2022. Antallet af anvisninger er størst i august og lavest i januar. Størstedelen af boligerne anvises via ekstern venteliste, medens kommunal anvisning af boliger er den næstmest benyttede type. 

Basistabeller til temastatistikken kan hentes nedenfor i Excelformat.