Boligerne i den almene boligsektor 2023

I 2023 er en gennemsnitlig almen bolig 75,9 m2, har 2,7 værelser og er ibrugtaget for 47 år siden viser en ny temastatistik fra Landsbyggefonden.

Temastatistikken er baseret på et udtræk fra Landsbyggefondens Huslejeregister pr. 1. januar 2023, og giver et overblik over boligsammensætningen i den almene sektor.

Der er i alt 592.959 boliger i den almene boligsektor. Familieboliger er den mest udbredte boligtype, og familieboligerne er større og er ibrugtaget tidligere end ungdomsboligerne og ældreboligerne. Etagebyggeri er den mest almindelige byggeriart i hele landet.

Godt 9 ud af 10 almene boliger er opvarmet med fjernvarme, og denne opvarmningsform er mest udbredt i de jyske boligafdelinger.

 

Ordforklaringer

Boligafdelinger

Byggeri med boliger tilhørende almene boligorganisationer. En afdeling er økonomisk uafhængig af andre afdelinger og af boligorganisationen. En boligafdeling kan indeholde erhvervs- og institutionsarealer.

Huslejeregister

Et register som indgår i boligportalen og bl.a. danner grundlag for udbetaling af individuel boligstøtte.