Temaundersøgelser

Temaundersøgelserne skal belyse den konkrete anvendelse af gældende regler i forskellige typer af almene boligorganisationer, og herved give bidrag til opbygning af en referenceramme for almen boligvirksomhed.

Hvad skal den opbyggede referenceramme?

Referencerammen skal bidrage til at fremme omkostningsbevidsthed og effektiv forvaltning i de almene boligorganisationer, samt at tilvejebringe information og udvikle konkrete metoder og værktøjer til boligorganisationernes, kommunernes, revisorernes m.fl. arbejde med almen boligvirksomhed, herunder forvaltningsrevision, sammenligninger, benchmarking.

Ordforklaringer

Referenceramme

Generelle nøgletal, beskrivelser m.m. som den enkelte boligorganisation kan sætte sin virksomhed i forhold til.