Administrationsforhold del I

Del I er primært en beskrivelse af en række boligorganisationers administrationsforhold og praksis omkring administrationsopgaven.

Et centralt element var at finde årsagsforklaringer på forskelle i administrationsudgifterne og i administrationsbidragets størrelse og kostægthed. Undersøgelsen kunne konstatere, at der er en række forhold, hvor praksis ikke opfylder hensigten med det gældende regelsæt for sektoren. Bl.a. at der i flere tilfælde ikke opkræves kostægte administrationsbidrag, forskelle i kontering af inspektørudgifter samt ekstraordinære udgifter.

Disse forhold m.fl. gjorde det vanskeligt at vurdere årsager til forskelle i administrationsbidragets størrelse. Det blev derfor besluttet, at undersøgelsen skulle suppleres med et udviklingsarbejde, hvor fokuseres ville være på benchmark m.v.  (Del II).


Landsbyggefonden fandt på baggrund af undersøgelsens resultater, at der var behov for information rettet mod boligorganisationer, revisorer og det kommunale tilsyn for at rette op på eventuelle misforståelser vedrørende regelsættet med det formål at ændre praksis på de nævnte områder.