Energiforbrug og besparelsestiltag i den almene boligsektor

Landsbyggefonden har i perioden september til december 2009 gennemført en temaundersøgelse om energiforbrug og besparelsestiltag i den almene boligsektor. Undersøgelsen er udført af Rambøll Management A/S.

Landsbyggefonden har i perioden september til december 2009 gennemført en temaundersøgelse om energiforbrug og besparelsestiltag i den almene boligsektor. Undersøgelsen er udført af Rambøll Management A/S.

Temaundersøgelsen om energiforbrug og besparelsestiltag er et led i opbygningen af en referenceramme med det formål at fremme omkostningsbevidsthed og effektiv forvaltning af de almene boligorganisationer. 

Hovedsigtet med undersøgelsen er, at fremme ledelsesværktøjer og forvaltningsrevision i relation til boligorganisationernes styring af energiforbruget.

Til rapporten er tilnyttet et inspirationskatalog, der lister en række konkrete forslag til hvordan boligorganisationerne og boligafdelingerne får implementeret effektiv energiledelse samt 2 konkrete IT værktøjer til yderligere inspiration for boligafdelingernes arbejde med energiområdet.

Tilhørende inspirationskatalog og værktøjer kan hentes nedenfor

Ordforklaringer

Referenceramme

Generelle nøgletal, beskrivelser m.m. som den enkelte boligorganisation kan sætte sin virksomhed i forhold til.