Henlæggelsessystemet

Landsbyggefondens første temaundersøgelse behandlede emnet "henlæggelsessystemet".

Hermed fremlægges resultaterne af den første temaundersøgelse, hvis gennemførelse er muliggjort ved ændring af almenboligloven i 1997. Lovændringen giver Landsbyggefonden mulighed for at afholde udgifter til eksterne undersøgelser af udvalgte områder inden for forvaltning af alment byggeri. Temaundersøgelserne skal belyse den konkrete anvendelse af gældende regler i forskellige typer af almene boligorganisationer og herved give bidrag til opbygning af en referenceramme for almen boligvirksomhed.

Efter indhentning af tilbud vedrørende den første temaundersøgelse om henlæggelsessystemet blev et team af Deloitte & Touche, Dominia og Triarc Arkitekter udvalgt til at forestå undersøgelsen. Teamet bærer selv ansvaret for udmøntningen af opgaven, men undersøgelsens følgegruppe og fondens sekretariat har bidraget til drøftelser om flere aspekter. De deltagende boligorganisationer og kommuner har endvidere haft lejlighed til at fremkomme med bemærkninger til undersøgelsens resultater.

Landsbyggefonden takker de boligorganisationer og kommuner, som velvilligt har stillet sig til rådighed for undersøgelsen.

Ordforklaringer

Referenceramme

Generelle nøgletal, beskrivelser m.m. som den enkelte boligorganisation kan sætte sin virksomhed i forhold til.