Læs transskription af videoen


Hvad er boligsociale indsatser?

Landsbyggefonden er en central spiller i den sociale udvikling af udsatte boligområder. De overordnede målsætninger for områderne er fastlagt i politiske aftaler og vedtaget i Folketinget. Iht. almenboligloven § 91a, kan Landsbyggefonden yde tilskud til en social og forebyggende indsats i problemramte boligområder gennem boligsociale aktiviteter og huslejestøtte. Fonden finansierer og sætter rammer for hovedparten af de boligsociale indsatser i disse områder, og har siden 2011 investeret i alt 2,3 mia. kr. i boligsociale indsatser.

Kommuner, boligorganisationer og civilsamfund samarbejder om det nære møde med borgeren i de boligsociale indsatser, og indsatserne er derfor kendetegnet ved at rumme et helhedsorienteret samarbejde på tværs af parter.

ommune og boligorganisationer samarbejder om det nære møde med borgeren i de boligsociale indsatser.

En boligsocial indsats er en supplerende lokal indsats, der understøtter områdets velfærdsindsatser og kernedrift. Ofte inddrages det lokale forenings- og erhvervsliv og løsningerne udvikles sammen med beboerne.

Fakta om igangværende boligsociale indsatser

Faktabånd
Tallene er opdateret i juli 2022.

Fire indsatsområder

De boligsociale indsatser er lokalt forankrede 4-årige indsatser, og rammerne er fastlagt i samarbejdsaftaler. I disse aftaler beskrives organisering, indsatser, mål og indikatorer under fire overordnede indsatsområder:

Uddannelse og livschancer

Der skal ske et fagligt løft af børn og unge, så flere bliver skoleparate, og flere tager en uddannelse.

Beskæftigelse

Flere beboere bliver tilknyttet arbejdsmarkedet gennem beskæftigelsesindsatser for voksne.

Kriminalitetsforebyggelse

Børn og unge skal støttes i et liv uden kriminalitet, og områderne skal opleves trygge.

Sammenhængskraft og medborgerskab

Flere er en del af fællesskabet, og deltager aktivt i samfundet.

Vil du vide mere om Landsbyggefondens boligsociale indsatser

Aviaja Julie Sigsgaard

Centerchef

Aviaja Julie Sigsgaard er centerchef i fondens Center for Boligsocial Indsats, Kommunikation og Bystrategi.

Aviaja er ansvarlig for centerets opgaver. Herudover er Aviaja ansvarlig for IT-udvikling inden for centerets område. Aviaja deltager desuden i en række udviklingsopgaver