Sociale effektinvesteringer

Hvad er en social effektinvestering?

Sociale indsatser i udsatte boligområder er en god investering. Gennem sociale effektinvesteringer afprøver Landsbyggefonden nye velfærdsløsninger i tæt samarbejde med øvrige fonde, kommuner, leverandører og investeringsparter.

Disse investeringer skal bidrage til:

  • Større volumen i de boligsociale indsatser
  • Mere effekt for målgrupper med komplekse problemstillinger
  • Nytænkende systemudvikling
  • Mere bæredygtige lokale løsninger  

Investeringerne bliver koblet til de boligsociale indsatser og afprøver løsninger på tværs af sektorer og forvaltninger.

Hvis indsatsen virker, og det offentlige opnår en besparelse, betaler fx kommunen investeringen tilbage til investor.