Bystrategisk Udsyn

Bystrategisk Udsyn er en serie LBF-konferencer, hvor centrale kræfter mødes om at skabe byernes fremtid. Hovedvægten vil ligge på det bystrategiske perspektiv. Vi inviterer ledende medarbejdere på tværs af sektorer og faggrupper til disse konferencer, fordi vi tror på, at den fremtidige udvikling i vores by- og boligområder skabes i fællesskab.

Besøg konferencens hjemmeside

Konferencen Bystrategisk Udsyn afholdes to gange årligt med fokus på forskellige temaer. På bystrategiskudsyn.dk kan du holde dig opdateret på fremtidige konferencer, og finde materiale, fotos og video fra den seneste konference.

 

Næste konference

 

Næste konference i rækken er Bystrategisk Udsyn: Fremtidens Generationskvarter afholdes d. 30. maj 2023 i BaneGaarden, Otto Busses Vej 45a,
2450 København SV.

På konferencen ser vi nærmere på idéerne fra Landsbyggefondens aktuelle idékonkurrence og sætter rammerne for samtalen om, hvordan den almene boligsektor sammen med andre parter kan gentænke boligkvarterer, så de i højere grad imødekommer behovene hos mennesker i forskellige aldre og sikrer et større socialt samspil, mindsker ensomhed, øger livskvalitet m.m.

Du kan tilmelde dig med fysisk eller digital deltagelse. 

 

Læs mere og tilmeld dig på Bystrategiskudsyn.dk