Review Board

Landsbyggefonden etablerede et Review Board, der så nærmere på renoveringsprojekter og boligsociale indsatser. Boardet gav input til Landsbyggefondens sagsbehandling af fysiske og boligsociale helhedsplaner. Samtidig formulerede det konkrete anbefalinger til, hvordan fonden kunne understøtte en bæredygtig udvikling af almene boligområder med et bystrategisk sigte.

Review Boards arbejde

Med Landbyggefondens Review Board blev skabt:

  • Øget blik for bystrategiske potentialer
    - initiativet skulle skabe øget synlighed omkring den almene boligsektors bystrategiske potentiale. Boardet skulle tillige afsøge mulighederne for nye og bredere koblinger mellem de almene boligområder og det omkringliggende (by)samfund. 

  • Inspiration til nye tilgange og løsninger
    - initiativet skulle bidrage med viden og erfaring, der kunne inspirere til nye tilgange og løsninger. Dels i fonden, dels lokalt blandt boligorganisationer, kommuner og andre relevante aktører.

  • Fokus på fremtid og udvikling
    - Boardet skulle arbejde fremtids- og udviklingsorienteret med en åben tilgang til eksisterende forhold og fremtidige muligheder.