Den boligsociale indsats i Guldborgsund

Guldborgsund Kommune
Fakta

Helhedsplan start/slut: 2022-26

Bevillingsramme:
2019-2026-midler

Boligorganisationer: Nykøbing F. Boligselskab (administrerende)

Boligafdelinger: Gedservej og Lindevænget/Vendsysselvej

Kommune: Guldborgsund

Samlet antal boliger: 302

Samlet antal beboere: 696

Projektsum: 14,0 mio. kr., (heraf 6,6 mio. kr. i støtte fra Landsbyggefonden).

Kontakt: Lene Berth Winther, mail: lene@minhelhedsplan.dk og tlf.nr.: 51 14 11 85

Aktuelt gældende; opdateringer sker ved større ændringer.

Typer af indsatser 

- Familiekurser/forældre og læring ift. skolebørn
- Uddannelsesvejledning og studiestøtte for unge
- Støtte/vejledning for voksne mhp. uddannelse & beskæftigelse
- Virksomhedscenter/-netværk målrettet udsatte voksne ledige
- Fritidsaktiviteter for børn og unge i boligområdet + brobygning til foreningslivet
- Bydelsmødre/-fædre
- Styrkelse af det frivillige arbejde 
- Kreative læringsforløb for børn og unge
- Netværks- og fællesskabsaktiviteter 

Helhedsplanen kort fortalt kommer snarest muligt.