Hvor bliver indbetalingerne af?

Almene boligorganisationer m.fl. indbetaler en del af de pligtmæssige bidrag og likvide midler fra lån til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden.

Pligtmæssige bidrag, A- og G-indskud

Pligtmæssige bidrag sker efter vurdering (A-indskud, fra afdelinger taget i brug før 1963) eller efter areal (G-indskud, fra afdelinger taget i brug før 1970). Udsatte boligorganisationer kan opnå fritagelse for visse dele af bidraget.

Udamortisering

Når et lån til en boligafdelings oprindelige finansiering er tilbagebetalt, skal dele af ydelsen overføres til landsdispositionsfonden. Er boligafdelingen opført med tilsagn efter 1. januar 1999 skal dele af ydelsen også overføres til nybyggerifonden.

 

Egen trækningretskonto

For de boligorganisationer, der indbetaler pligtmæssige bidrag, reserveres en del af bidraget på særlige trækningsretskonti i Landsbyggefonden. Boligorganisationen kan søge om at få midler udbetalt fra deres konto til større forbedrings- og opretningsarbejder.

Landsdispositionsfond

Når et lån til en boligafdelings oprindelige finansiering er tilbagebetalt, skal dele af ydelsen overføres til landsdispositionsfonden.

Nybyggerifonden

Almene byggerier, der er opført med tilsagn i perioden 1. januar 1999 til 30. juni 2009, skal indbetale negativ ydelsesstøtte til nybyggerifonden. Derudover skal byggerier, der er opført med tilsagn efter 1. januar 1999, indbetale dele af ydelsen vedrørende den oprindelige finansiering, når lånet udløber. Nybyggerifondens formål er at bidrage til etablering af almene boliger i fremtiden.

Støtteordninger mv.

De almene boligorganisationer kan søge støtte til eksempelvis renovering, huslejenedsættelse og boligsocial indsats.