Indbetalinger

Indbetalinger

Boligorganisationer m.fl. indbetaler en andel af de pligtmæssige bidrag og likvide midler ved udløb af lån til Landsdispositionsfonden