Sejerø Lars Just 008

Almene boliger kan være med til at sikre liv på små danske øer

Det er den smukke natur, der vækker interessen for Sejerø – men andre faktorer er med til at få folk til at slå sig ned på den lille ø. Den lokale Lejerbo-afdeling tiltrækker nemlig tilflyttere ved at tilbyde gode lejeboliger til en rimelig leje, som holdes nede gennem tilskud til huslejenedsættelse. Både øens borgerforening og afdelingsformanden håber på flere boliger af samme slags.

Tekst: Regner Hansen, foto: Lars Just.

”Det var nærheden til vandet og naturen. Det var følelsen af frihed. Det var forventningen om mere ro.”

Sådan opsummerer Lone Egede, 58 år og psykolog, hvad der for et år siden fik hende til at tage springet til at flytte til en af de danske småøer. Hendes valg faldt på Sejerø, som ligger ud for det vestlige Sjælland i Kattegat.

Hun fandt hurtigt den rette bolig, et rækkehus i gule sten og med rødt tegltag samt en overskuelig have, som hører under den almene boligorganisation Lejerbos lille afdeling på Sejerø.

”Det var perfekt, fordi det var uforpligtende. Jeg skulle finde ud af, om livet på en ø er noget for mig, inden jeg kigger mig om efter en bolig at købe,” siger Lone Egede, som har givet sig selv tre år til overvejelserne.

Hun hæftede sig også ved, at huslejen er overkommelig.

FAKTA OM SEJERØ

Sejerø er en aflang, kuperet ø i Kattegat. Øen ligger i Sejerøbugten og 10 kilometer fra Vestsjællands kyst. Øen er forbundet med Havnsø med en færge. Sejltiden er cirka en time.

Sejerø er 12 kilometer lang og lidt over halvanden kilometer bred på bredeste sted.

Øen har cirka 350 indbyggere, hvoraf over halvdelen bor i hovedbyen Sejerby.

Sejerø er én blandt omkring 70 beboede småøer i Danmark.

Landsbyggefondens støtte til huslejen intensiveres med boligaftalen

Huslejen i Lejerbo-afdelingen på Sejerø har kunnet holdes på et rimeligt niveau på grund af tilskud udefra. Det sker i erkendelse af de særlige betingelser for drift af almene boliger på de danske småøer.

Allerede i 2016 modtog øens almene boliger en huslejenedsættelse på i gennemsnit cirka 40 kroner pr. år.

Nedsættelsen gjaldt samtlige 20 boliger, og den er knyttet til en forestående renovering og træder i kraft, når helhedsplanen finansieres.

Hertil kommer, at der i marts i år blev bevilget yderligere støtte til huslejenedsættelse. Nedsættelsen berører formelt seks boliger, men pengene bliver fordelt ligeligt mellem samtlige boliger.

Det ekstra tilskud er en følge af den grønne boligaftale fra 2020, da en række partier blandt meget andet aftalte at etablere en pulje frem til 2026 til at fastholde og styrke bosættelsen på småøer. Puljen er på 6,1 millioner kroner.

Oven i alt dette kommer et samlet beløb fra Lejerbo på cirka 150.000 kroner årligt til huslejenedsættelse.

På billedet ses en vindmølle på Sejerø.
Sejerø er en af flere danske småøer, som får tilskud til huslejenedsættelse for at tiltrække og fastholde beboere.


Andre driftsvilkår for almene boliger på en lille ø

Lejerbos almene boliger på Sejerø er samlet i afdeling 375-0, der drives fra Holbæk. Samtlige boliger er rækkehuse og ligger på to lokaliteter i hovedbyen Sejerby. Der er cirka 350 beboere på Sejerø. Heraf bor over halvdelen i Sejerby, som er midt på øen.

FAKTA OM ALMENE BOLIGER PÅ SEJERØ

Lejerbo driver en afdeling på Sejerø med 20 familieboliger, som er fordelt på to lokaliteter i hovedbyen Sejerby.

15 af boligerne er etplans rækkehuse.

De resterende fem boliger er toetages rækkehuse og skal rives ned som led i en renovering.

Desuden driver Kalundborg Kommunes boligselskab Sejerø Ældrehjem, som ligeledes ligger i Sejerby. Her er der 10 ældreboliger.

”Kravene til at drive almene boliger er ikke anderledes på Sejerø end andre steder i Danmark. Det skal være gode boliger, som er til at betale. Men fordi det er en lille afdeling på en småø, er det en udfordring at skulle drifte den. Der er få boliger til at bære udgifterne til maskinpark og driftsudgifter,” siger Lis Franciska Jensen, souschef hos Lejerbo i Holbæk.

Renoveringen i Lejerbos afdeling 375-0 omfatter et nyt varmesystem og efterisolering samt en ændring af udearealer. Desuden fjernes fem af de 20 familieboliger.

Disse boliger er i to etager og har en utidssvarende indretning, og derfor har der - i kombination med placeringen på en ø - været problemer med at udleje dem.

Renoveringen til næsten 4,4 millioner kroner er godkendt af Landsbyggefonden og ventes indledt senere i år.

Lis Franciska Jensen oplyser, at forbedringerne vil give en huslejestigning, som er beskeden. Den samlede støtte udefra til huslejenedsættelse resulterer nemlig i, at huslejen i gennemsnit bliver cirka 700 kroner lavere end ellers pr. måned i hver af de resterende 15 familieboliger i afdelingen.

”Der er stor efterspørgsel på de 15 etplans-familieboliger,” oplyser Lis Franciska Jensen.

Mange småøer slås med affolkning, men på Sejerø er det lykkedes at holde et nogenlunde stabilt befolkningstal - først og fremmest fordi der er kommet tilflyttere i takt med, at ældre beboere er døde.

På billedet ses en cyklist, der vinker til en bilist. Billedet er taget i sidespejlet af bilen.
Beboerne på Sejerø bekymrer sig om hinanden, og det mærker man også som tilflytter, observerer Lone Egede.


Omsorg for hinanden

Er det ikke nu, du gør det? Sådan lød opfordringen fra fraskilte Lone Egedes tre voksne børn, efter at den sidste flyttede hjemmefra.

Hun boede på Sydsjælland. Hun overvejede Orø i Isefjord, hvor hendes bedsteforældre havde sommerhus. Men hun besluttede sig for Sejerø efter en besigtigelse.

Beboerne på Sejerø er fortrinsvis beskæftiget med håndværk og offentlig service. Hertil kommer enkelte landmænd. Der er kun få daglige pendlere.

Tilflytterne er hovedsagelig mennesker, som kan lave distancearbejde ved hjælp af et velfungerende fibernet, samt folk, der nærmer sig pensionsalderen.

Ud over de fastboende er der flere hundrede sommerhusejere, som dukker op i sæsonen.

”Det kan tage lidt tid at opbygge tillidsbånd til beboere, som har været på Sejerø i mange år. Men jeg oplever, at der er en omsorg for hinanden. Sejerø-boerne er gode til at banke på og tilbyde at hjælpe,” siger Lone Egede.

På billedet ses et portræt af Lone Egede.
”Jeg har hjemve, når jeg er på fastlandet,” siger Lone Egede.


Hun har fundet venner på øen på tværs af alder og køn - blandt andet ved at etablere en filmklub.

To af hendes tre børn bor i Roskilde og den tredje i København, og hun opretholder kontakten til dem og gamle venner gennem besøg, som typisk varer lidt længere end tidligere på grund af den geografiske afstand mellem dem.

Hun er ansat i Roskilde Kommune til at arbejde med psykiske udfordringer blandt børn og unge og regner med at komme til Roskilde 1-2 hverdage om ugen efter corona.

”Jeg har hjemve, når jeg er på fastlandet,” røber Lone Egede. Det en følelse, der forsvinder i selvsamme øjeblik, hun går ombord på færgen til den timelange sejlads til Sejerø.

Invitation til folk i alle aldre

Sejerø Beboerforening er en borgerforening, der skal varetage beboernes interesser. I bestyrelsen er det vurderingen, at den almene boligsektors tilstedeværelse er vigtig for den fortsatte udvikling af lokalsamfundet.

 

NATUREN OG ET ROLIGT LIV TRÆKKER FOLK TIL SMÅØER

Tilflyttere vælger danske småøer på grund af naturen, drømmen om et enkelt og roligt liv og ønsket om at blive del af et fællesskab.

Det viser en rundspørge, som de to organisationer Sammenslutningen af Danske Småøer og LAG Småøerne foretog i 2019.

Ni ud af 10 tilflyttere oplevede at blive taget godt imod.

Langt hovedparten af fraflytterne var ifølge undersøgelsen tilfredse med at bo på en småø. Men de følte sig nødsaget til at opgive ølivet, fordi det ikke lykkedes for dem at etablere egen virksomhed, de havde fået job på fastlandet, eller de var ikke i stand til at finde en egnet bolig.

Over 100 personer deltog i undersøgelsen.

”Vi vil gerne have flere helårsboliger på Sejerø - ikke kun ejerboliger, men også lejeboliger, som det er let for tilflyttere at etablere sig i,” siger Henry Larsen, formand for Sejerø Beboerforening.

”Vi vil helst have unge børnefamilier til øen, fordi de kan være med til at holde liv i vores skole, som er meget sårbar,” siger Henry Larsen. Skolen på Sejerø går op på syvende klassetrin, og der er i alt 12-15 elever.

På billedet ses Henry Larsen ved et bord, og er i gang med at skrive noter ned på en blok i en dagligstue.
Sejerø indbyder alle aldersgrupper til at slå sig ned på øen, siger Henry Larsen, formand for Sejerø Beboerforening, som er en borgerorganisation.


”Men vores invitation gælder folk i alle aldre. De må også gerne være gamle,” siger Henry Larsen, som selv er årgang 1945.

Lone Nielsen, næstformand i Sejerø Beboerforening, fremhæver, at der findes flere stærke fællesskaber på Sejerø, som også tilflyttere kan engagere sig i. Og forude venter opførelsen af et øhus på havnen i Sejerby.

Huset skal være et kombineret spisehus, forsamlingslokaler og butik med varer fra øens mange små produktionsvirksomheder.

”Det skulle være en lejebolig”

Flemming Heigren er afdelingsformand i Lejerbo-afdelingen på Sejerø. Han opfordrer til, at både Lejerbo og kommunen opfører flere lejeboliger på øen.

På billedet ses Sejerø havn, med tre transportmidler: en minibil, en knallert og en graveko.
Der er behov for flere lejeboliger, så tilflyttere kan prøve at bo på Sejerø. Det mener afdelingsformand Flemming Heigren, som her ses i den orange minibil på havnen.


”Der er behov for flere boliger, som er rigtigt indrettet, ligger det rigtige sted og har den rigtige pris. Det vil gøre meget for at tiltrække flere fastboende til Sejerø. Så kan folk prøve at bo her uden at forpligte sig,” siger Flemming Heigren.

En anden tilflytter i et af Lejerbos rækkehuse er 61-årige Annelise Plambech. Hun er førtidspensionist på grund af leddegigt. Hun arbejdede tidligere i informationen på Køge Sygehus og boede i området mellem Køge og København. Hun har altid drømt om at bo på en ø og flyttede til Sejerø i december i fjor.

Billedet udgøres af tre billeder. Billedet til venstre er Annelise Plambech, som nyder en solstråle, billedet midt i ses en grøn plante, på billedet til højre ses hunden Bella.
Annelise Plambech kom til Sejerø i december 2020. Hun nyder at gå tur i naturen med sin hund, Bella.


Annelise Plambech fremhæver naturen som det største gode ved at bo på en småø. Hun går daglige ture på øen med sin hund, som med hensyn til race tilhører tibetanske småhunde og hedder Bella.

”At bo alment passer mig godt. Det skulle være en lejebolig. Jeg vidste ikke, om jeg ville fortryde,” siger hun.

På billedet ses havet med Sejerø ude i horisonten.