Forside

Blandet By Prisen skaber synlighed, stolthed og holdånd – så indstil dit projekt

Den blandede by er rødglødende i debatten om fremtidens byudvikling. Og Blandet By Prisen hylder vellykkede projekter og kræfterne bag. Du kan indstille et projekt via linket her i artiklen – indstillingsportalen lukker den 8. september.

Private og almene boliger i skøn forening? Erhvervslokaler, boliger og andre funktioner i samme kvarter? Botilbud til mennesker på vej gennem forskellige livsfaser?

Indstil dit projekt og høst fortjent anerkendelse

Blandet By Prisen sætter fokus på, hvad den blandede by er – og hvordan vi kommer derhen. Sidste år gik Blandet By Prisen til Musicon-kvarteret i Roskilde. Her bringer vi et interview med både sekretariatslederen og borgmesteren. De to prismodtagere fortæller fra hvert sit perspektiv, hvad det har betydet at høste prisens anerkendelse.

Du kan selv indstille et projekt til dette års pris, der uddeles i november 2023. Boligområder i hele Danmark og i alle størrelser kan indstilles til prisen.

Gå til indstillingsportalen

”Blandet By Prisen kom som en slags kronen på værket”.

Andreas Høegh stod i spidsen for det sekretariat, der stod bag den praktiske udvikling af Musicon-kvarteret i Roskilde. Blandet By Prisen havde en særlig betydning for sekretariatet.

Hvordan føltes det, da I vandt prisen?

”Det blev vi naturligvis utrolig stolte og glade over. Vi stod ved en skillevej og var ved at afslutte projektet og sekretariatets arbejde. Byudviklingsprojekter har typisk en del år på bagen, og den faglige anerkendelse, der fulgte med prisen, gjorde os sindssygt stolte. Blandet By Prisen kom som en slags kronen på værket. Der bliver med ét zoomet ind på Roskilde og Musicon – og folk kan dykke ned og blive inspireret.

Billede1
Andreas Høegh foran den byggeplads, der senere blev prisvinderen Musicon-kvarteret.

Hvad betød prisen for alle jer med fingrene i maskinrummet?

”Med prisen får alle de mennesker, der har arbejdet for denne byudvikling, en kæmpe anerkendelse. Og det gælder ikke bare mig, der har været leder af sekretariatet – det bidrager også til politikernes stolthed over at have skabt rammerne for projektet, samtidig med at det er en hyldest til alle de lokale aktører, som har fyldt rammerne ud og bidraget til udviklingen.”

Hvad tænker du som praktiker, at Blandet By Prisen kan betyde for et projekt?

”Prisen kan gøre, at folk spærrer øjnene op og får øje på projektets kvaliteter. Det betyder enormt meget, at man med sådan en pris kan lyse på de gode eksempler og bringe dem bredere ud, end man er i stand til som selvstændig aktør. På den måde har Blandet By Prisen haft en stor betydning for os – både i forhold til Musicon som en bydel i Roskilde og som anerkendelse af de metodiske greb, vi har brugt undervejs, så de kan komme andre projekter til gavn.

Nomineringsvideo til Blandet By Prisen 2022 - Musicon

”Det er jo en cadeau til, at vi lykkes med den overordnede boligpolitik”

Roskildes borgmester Tomas Breddam (A) var med til at modtage Blandet By Prisen i 2022. Også på det politiske plan havde prisen stor betydning.

Hvad ser I i kommunen, at Blandet By Prisen er et symbol på?

”Jeg blev rigtig glad for, at vi blev belønnet for at skabe en attraktiv, blandet by med et aktivt fællesskab på tværs af forskellige typer af beboere. Det er netop det, som har været vores røde tråd i udviklingen af Musicon. Og så er det jo en cadeau til, at vi lykkes med den overordnede boligpolitik om at skabe en kommune med diversitet i alle områder.”

Billede 2
Roskildes borgmester Tomas Breddam (A) modtog begejstret Blandet By Prisen ved konferencen Bystrategisk Udsyn i 2022.

Hvad har Blandet By Prisen i dine øjne betydet for Musicon-kvarteret?

”I 2006 valgte det daværende byråd en model for udvikling af området, som vi kaldte Den Levende Bydel.  Vi besluttede at manifestere det potentiale, som kulturen har i Roskilde, og mikse det med boliger og erhverv – og at Musicon skulle skabes som ”bottom up-byudvikling”.

I stedet for en forkromet masterplan ville vi arbejde med en etapevis byudvikling for at udnytte potentialet i at inddrage borgere, virksomheder, foreninger og kulturaktører i udviklingen. Prisen gør det tydeligt, at vi har fået skabt Musicon, sådan som det var visionen. Jeg fornemmer, at prisen understøtter den stolthed, som alle aktører føler ved at være en del af Musicon.”

Hvad kan en pris som Blandet By Prisen gøre for en kommune som helhed?

”I hele den periode, vi har udviklet Musicon, har vi oplevet stor opmærksomhed både i Danmark og i udlandet. Ud over at få besøg af mange grupper af fagfolk, som kommer for at lade sig inspirere til byudvikling andre steder, har bydelen høstet en række priser.

De to seneste kom i slutningen af 2022, hvor Roskilde Kommune først modtog en Music Cities Award for at integrere musik i planlægning af det nye byområde, og dernæst vandt vi jo Blandet By Prisen. Jeg oplever, at vi høster stor anerkendelse for nytænkning – og at det giver mod til at gribe andre projekter an på nye måder.”