LBF Bystrategisk Udsyn 2022 138

Indstil projekter til Blandet By Prisen 2023

Der er netop blevet åbnet for indstillinger til Landsbyggefondens Blandet By Prisen 2023. Prisen hylder det store arbejde, der foregår rundt om i Danmark af mange forskellige aktører. Den skal være en samlende pris for social bæredygtig byudvikling. Den skal motivere til og kvalificere nye indsatser, innovation og vidensdeling.

Du kan indstille et projekt via prisens indstillingsportal, der ligger hos mediet Byrummonitor, der er mediepartner i denne sammenhæng.

Gå til indstillingsportalen

Vi har stillet fem skarpe spørgsmål til seniorforsker på BUILD Marie Stender, der igen i år er forperson for juryen bag Blandet By Prisen.

Billede 1
Seniorforsker Marie Stender er forperson for årets dommerjury og glæder sig til at kaste sig over de indsendte projekter.

Marie Stender fortæller om Blandet By Prisen 2023

Nu er det andet år vi uddeler Blandet By Prisen – hvad er der sket siden sidst?

Min oplevelse er, at netop dette emne er mere relevant, end nogensinde. Jeg er lige landet fra en konference med byforskere fra hele verden – og blandede byer er en dagsorden i næsten alle store byer. I en dansk sammenhæng er det signifikant, at der er en relativ stor enighed om idealet om den blandede by – men det halter lidt mere med at få fuldt op på de konkrete idéer og projekter.

Der er Blandet By Prisen et oplagt redskab til at røre rundt i den faglige debat.

 

Hvad skal den Blandede By Pris?

Prisen skal sætte fokus på, hvad den blandede by er – og hvordan vi kommer derhen. Dét er der brug for at have en kvalificeret samtale om. Den blandede by er mange ting – den rummer forskellige ejerformer (fx private og almene) og forskellige funktioner (fx boliger og erhverv). Den blandede by rummer også botilbud til forskellige livsfaser – og er drevet af et aktivt fællesskab på tværs af beboertyper.

 

Hvem kan indstille projekter til Blandet By Prisen 2023?

Målgruppen for indstillere er bred: Alle landets boligorganisationer og kommuner opfordres til at indstille egnede projekter, men også rådgivere med berøring til projekter, der kunne kvalificere sig. Endelig kan den enkelte almene beboer eller borger også indstille et projekt til prisen – hvis de synes, at de bor i - eller bare har lagt mærke til - et glimrende eksempel på den blandede by.

 

Hvad kan man helt konkret indstille?

Man kan indstille boligområder fra hele landet – enten et nyopført eller transformeret inden for de sidste fem år. Det drejer sig om projekter, der er gode eksempler på den blandede by – ift. beboersammensætning, funktioner og ikke mindst, hvordan det enkelte område indgår i det såkaldte bystrategiske miks, hvor boligområdet går i relation til den omkringliggende by og giver noget tilbage.

Og idéen skal være på vej til at blive realiseret – jeg skal kunne hoppe på cykel eller tog og tage ud og røre ved projektet.

 

Hvilke andre forhold omkring et projekt gør udslag?

Det er centralt for prisvinderen, at man har fundet frem til en organisering omkring projektet, der er innovativ og bryder med de traditionelle siloer og måder at tænke på.

 

Hvad vinder man, hvis man vinder Blandet By Prisen?

Der ligger ikke en kæmpe pengepræmie for enden af konkurrencen. Man vinder primært et markant bevis på fagfællernes anerkendelse, en stor eksponering i Politikens og Landsbyggefondens kommunikationskanaler – og en skulptur i prisens logofarver til evigt eje. Og så bliver man jo ikke mindst fremhævet som et skalérbart eksempel til inspiration.