lbf-webfilm.jpg

Ny film viser mulighederne med Trækningsretten

Solceller på taget, sammenlægning af lejligheder eller forskønnelse af udearealer – det er blot tre eksempler på, hvad boligorganisationernes egen Trækningsret kan bruges til. Se Landsbyggefondens nye animationsfilm om ordningen og bliv klædt på til at søge om udbetaling af pengene fra fonden.

Hvad er Trækningsret?

Boligorganisationer landet over har en række muligheder for at søge støtte i Landsbyggefonden – og ofte kan det være en udfordring at holde dem alle frisk i erindring på én gang. Derfor retter vi nu spotlyset mod Trækningsretten.

 

Hvordan kan du bruge Trækningsretten?

Landsbyggefonden har flere ordninger til at støtte renoveringsarbejder i det almene byggeri. Der vil for hver ordning være en række begrænsninger for, hvad støtten kan gå til – og så kan man vælge at søge om at bruge Trækningsretten som et supplement. Beslutninger om anvendelse af trækningsretten kan kun træffes af organisationsbestyrelsen.

Hvis man eksempelvis i en støttet renoveringssag skal have lavet nye facader, og man så i samme omgang ønsker at få lavet solceller på taget, så kan man vælge at søge begge pengekasser. 

På den måde kan støttebidragene bruges til at komme hele vejen rundt om et byggeprojekt. Ud fra tanken om, at mange bække små kan løbe sammen til en effektiv indsats.

Lbf Webfilm

Trækningsretten er en støtteordning i form af midler, som landets boligorganisationer sparer op i Landsbyggefonden – og som de altså (ifølge regulativet på området) kan ansøge om at trække ud igen. Boligorganisationen kan vælge at bruge Trækningsretten til arbejder, som den enkelte afdeling ikke umiddelbart kan finansiere på egen hånd.

De enkelte afdelinger skal løbende spare op til almindelige vedligeholdelses- og udviklingsarbejder, men nogle gange rækker pengene ikke helt, og så kan man undersøge, om pengene fra Trækningsretten kan supplere. Midlerne kan anvendes i forbedringer af det eksisterende byggeri eller til nyanskaffelser – og man bør have et overordnet fokus mod fremtidssikring af boligafdelingen.

Hvem skal se filmen?

Filmen er rettet mod ansatte i boligadministrationen, boligorganisationsbestyrelser og afdelingsbestyrelser. Den er tænkt som oplysning og inspiration til dem, der kan træffe beslutninger om anvendelse af disse midler – og til dem, der skal søge i praksis.

Ud over, at vi nu lægger filmen på hjemmesiden, så vil fondens konsulenter have den med under armen, når de kommer rundt i landet. Det er vigtigt at understrege, at boligorganisationerne i vid udstrækning selv har kontrol over pengene – Landsbyggefonden udstikker mest af alt nogle generelle retningslinjer for mulig brug. 

Hvis en boligorganisation således søger midler til ting, der er støtteberettigede, så skal vi fra Landsbyggefonden ikke ind og vurdere, om det er fornuftigt eller ej – den vurdering ligger lokalt.

Billede 1 (1)