vejlaaparken-til-forside-paa-lbfdk-.jpg

Ny pjece på gaden: Hvad betyder den nye boligsociale bevillingsperiode for dig?

Hvem, hvad, hvor? Spørgsmålene i forbindelse med den nye bevillingsperiode er mange, og en del at de centrale svar kan du finde i informationspjecen, der netop er kommet på gaden.

Den spritnye informationspjece er udarbejdet i forbindelse med Landsbyggefondens nye regulativ på det boligsociale område. Det nye regulativ betyder nemlig, at der er justerede regler for de tilsagn til boligsocialt arbejde, som gives i de kommende år.

Nye muligheder for overblik

Med pjecen i hånden får landets boligsociale medarbejdere formidlet et overblik over den nye boligsociale bevillingsperiodes prioriteter og opmærksomhedspunkter.

Forside Pa ̊ Pjece

Download ved at klikke på billedet af pjecens forside.

Boligsociale byggeklodser

Den nye bevillingsperiode er blandt andet kendetegnet ved nye indsatsområder–  og et forøget fokus på en række centrale komponenter, der skal spille sammen i en vellykket boligsocial indsats.

Helhedsplanen, som vi kender den i dag, brydes i den nye bevillingsperiode op i to niveauer – et strategisk og et operationelt niveau:

En strategisk samarbejdsaftale, hvor boligorganisationer og kommuner forpligter sig gensidigt i det lokale samarbejde og formulerer klare strategiske mål for indsatsen, der kan sikre retning i arbejdet, og som parterne forpligter sig på at monitorere undervejs i forløbet.

I tilknytning til den strategiske samarbejdsaftale formuleres en række delaftaler – én for hvert indsatsområde – hvor de enkelte aktiviteter, der skal bidrage til målindfrielsen i den strategiske samarbejdsaftale, beskrives. Delaftalerne kan ændres løbende, forudsat at de fortsat bidrager til de overordnede målsætninger i den strategiske samarbejdsaftale.

 

Fleksibilitet og lokal ledelse

Pjecen skal give et hurtigt overblik over de vigtigste ændringer, der gælder for de boligsociale indsatser fremover. Forsøget har været at skabe en mere smidig og fleksibel model, der gør det lettere for de lokale parter at tilpasse indsatsen i takt med at virkeligheden i boligområdet ændrer sig. Men det betyder også, at der stilles skarpt på den lokale ledelse af helhedsplanerne.

I det nye regulativ er det derfor et krav, at der indsættes en ansvarlig bestyrelse med ledelsesrepræsentanter fra de involverede boligorganisationer og kommunen. Disse bestyrelser skal sikre, at den vedtagne helhedsplan i det pågældende boligområde bliver gennemført som planlagt.

Forstærket organisation

En ny bevillingsperiode er ofte forbundet med en vis grad af usikkerhed. Det gælder ikke mindst de justerede fordringer til organiseringen af aktiviteterne.

Den nye organisering skal ikke ses som en ophobning af al beslutningskraften i én organisation, men snarere som et supplement til den organisering, der i dag sikrer inddragelse af beboerne i arbejdet med at skabe positiv udvikling i de udsatte områder.

Ved at nedsætte en ansvarlig bestyrelse kan der komme fornyet ledelsesmæssigt fokus og øget beslutningskraft ikke blot i forhold til de enkelte helhedsplaner, men også hvad angår andre forhold i lokalområdet eller kommunen, der influerer på dagligdagen i boligområdet.

Fotos i artiklen: Lars Just