billed1-2.png (1)

Nye muligheder for registrering i Boligportalens database (Huslejeregistret)

Landsbyggefonden har netop lanceret en forbedret version af boligportalens database. De nye funktioner gør det nemmere og mere gennemskueligt for boligorganisationerne at rette fejlregistreringer i lejlighedernes enhedsID. En webfilm giver en rundtur i de nye muligheder.

billed1-1.png
”De nye funktioner er til glæde for både beboere og administratorer. Ændringerne i registreringerne slår nu igennem næsten med det samme – og vejen til korrekt huslejestøtte for beboere med fejlregistrerede lejligheder er blevet kortere."

Dorte Fynbo, Boligselskabet Vesterport

Mange forskellige opgaver fylder Dorte Fynbos arbejdstid i Boligselskabet Vesterport op. Hun sidder i afdelingen for udlejning af boligorganisationens lejligheder. Lejlighedssyn skal organiseres, lejekontrakter udarbejdes og nye beboere skal præsenteres for ledige lejemål.

Men én opgave er dog netop blevet gjort lettere: Fejlretning på allerede indberettede boliger til boligportalens database.

Hurtigere vej til korrekte data

Dorte beskriver, hvordan hun i forbindelse med sit boligadministrative arbejde i Vesterport både har kontakt med eksisterende beboere og med beboere, der kunne være tiltrukket af at slå sig ned i boligorganisationens lejligheder.

Typisk kunne en fejl i Dortes system opstå, hvis der af en eller anden årsag blev byttet om på en lejligheds enhedsID. Tidligere fulgte en længere, tidskrævende udredning, hvor en række parter skulle ind over for at få fejlen lokaliseret og løst. Og den korrekte huslejestøtte til lejlighedens beboere kunne udbetales.

Hvem skal se filmen?

Filmen er rettet mod de ansatte i boligadministrationerne, som til daglig sidder med ansvaret for at indberette data til Huslejeregistret. Indberetning af data om almene boliger kræver et stort kendskab til et kompliceret regelsæt.

Hvad kan du med den nye fane Enhedsadministration?

Enhedsadministration er en ny fane i Huslejeregistret, som giver overblik over de nye muligheder for at administrere nye boliger og gennemføre rettelse af fejl på indberetninger i databasen. De nye funktioner er gengivet på plakaten, du kan downloade herunder - og for hvert menupunkt er fremhævet et typisk eksempel på en udfordring, som nu nemt kan identificeres og løses.


Download plakat som PDF

Hvad kan de nye funktioner bruges til?

Boligorganisationerne har med den nye version fået en række muligheder for hurtigt at konstatere og rette fejl på allerede indberettede boliger. F.eks. en forkert sammenhæng mellem to adresser og to lejere, som driller, når lejeren søger boligstøtte.

Det er nu også muligt at eliminere en bolig enten permanet eller midlertidigt fra databasen - f.eks. hvis den anvendes som supplementsrum.

Tilbage i Frederikshavn nikker Dorte Fynbo til den nye funktionalitet, der er til gavn for både hende selv og boligorganisationens kunder. Hun husker tilbage på en episode fra det forgangne år:

”Vi havde en lejlighed, der var registreret forkert. Der havde vi beboeren i røret mange gange. Og det er jo klart, for der er rigtig mange lejere, der er afhængige af korrekt boligstøtte, så de kan blive ved med at bo i lejlighederne. Så for dem er det jo ikke nemt at undvære boligstøtte i 2-3 måneder. Og nu kan du handle, lige når du står med problemet.”

Dorte Fynbo, Boligselskabet Vesterport

Har du brug for mere information?

Udover, at filmen nu kan findes på LBF.dk, så vil konsulenterne i boligregistreringsfunktionen (Berit, Henriette og Susie) sidde klar ved telefonen for at hjælpe, hvis der opstår spørgsmål ved anvendelsen af de nye funktioner på fanen Enhedsadministration.

 

Kontakt

Henriette Fogh Schuster

Økonomikonsulent

Henriette Fogh Schuster er ansat i Administrationscenteret som konsulent. Henriette arbejder med kvalitetssikring af data i Huslejeregisteret. Endvidere svarer Henriette på spørgsmål om indberetningen til Huslejeregisteret.