cover.jpg (1)

Pilotprojekt baner vejen for tilgængelige boliger

Inden længe skal det være muligt for både ejendomsfunktionærer og beboerdemokrater at skabe og hente viden om et områdes tilgængelighed via en smartphone. Landsbyggefonden har skudt et pilotprojekt i gang.

Men beboerdemokrater mangler gode værktøjer, når de skal vurdere, hvordan tilgængeligheden forbedres i netop deres byggeri.

Fra de første almene boligforeninger blev skabt i begyndelsen af det tyvende århundrede, har en hjørnesten været at sikre kvalitetsboliger til alle danskere. Det stiller krav til boligernes tilgængelighed, hvis alle beboere skal kunne komme op, ned og rundt i boligen. Krav, der i dag ikke er slækket på. Tværtimod. Men beboerdemokrater mangler gode værktøjer, når de skal vurdere, hvordan tilgængeligheden forbedres i netop deres byggeri. Derfor har Landsbyggefonden og SBi gennemført et pilotprojekt, der skal hjælpe tilgængelighedsinitiativer på vej.  

Fokus for pilotprojektet har været at konceptudvikle på værktøjer, boligforeningerne kan anvende til at målrette deres arbejde med tilgængelighed. Blandt andet er der ønsker om at skabe en app, der kan benyttes af beboerdemokrater, når der skal vedtages renoveringsprojekter. De første skitser til denne app blev præsenteret på messen 'How to House' i Bella Center i september.

 

Billede - App
En top-3-liste med forslag til fordedringer, der kan højne tilgængeligheden i det almene boligbyggeri.

Appen tager sit udgangspunkt i de data, der allerede stilles til rådighed på handicapbolig.dk og giver en top-3-liste med de forbedringsforslag, der vil have størst effekt på tilgængeligheden, samt inspiration til, hvordan forbedringsforslagene kan efterleves.

Automatisering af opmålinger

Det er ejendomsfunktionærernes opgave at opmåle boligforeningens tilgængelighed. I dag gøres dette først med målebånd og blok, og derefter skal tallene indberettes til handicapbolig.dk. Databasen indeholder på nuværende tidspunkt opmålinger for ca 160.000 almene boliger, og alle har adgang til disse opmålinger. 

I den kommende app er det målet, at registrering af boligforeningens tilgængelighed forenkles, så ejendomsfunktionæren kan plotte tallene ind på mobil eller tablet, imens målingerne foretages.

 

Billede - App 2
I den kommende app skal det være muligt at gennemføre opmålinger hurtigt og nemt. Og så snart en opmåling er foretaget, vil resultatet kunne ses af alle.

Tilgængelighed for beboerdemokrater

Når appen er færdigudviklet er håbet, at boligforeningernes repræsentanter vil tage forbedringsforslagene med sig ind i bestyrelseslokalerne. Forhåbentligt vil det betyde, at tilgængelighed rykker længere op på dagsordenen til bestyrelsesmøderne, så fremtidige bygge- og renoveringsprojekter i højere grad tager udgangspunkt i kravene hertil. Det er nødvendigt, hvis den almene bolig også i fremtiden skal repræsentere et attraktivt boligtilbud for alle danskere.

 

Billede - Messestanden
På messen 'How to House' præsenterede vi en prototype af appen for de mange interesserede.

Endnu på tegnebrættet

På messen 'How to House' blev en tidlig version af appen prøvekørt af de besøgende. Den blev taget godt imod, og vi høstede brugerfeedback, der vil blive benyttet, når appen skal udvikles. 

Der er dog et stykke vej endnu, bl.a. skal dataene verificeres, så appen skaber størst mulig værdi for boligforeningerne. Appen forventes færdig i slutningen af 2015. 

For mere information og inspiration besøg almeneboligerforalle.dk.