Axelgro I Horsens EK 01951 Emiliekoefoed Web Res

Smagfuld byudvikling for alle aldre i Horsens

En syvretters festmiddag med lokale afgrøder fra Axelborg i Horsens er ét af de første konkrete resultater af Landsbyggefondens idékonkurrence Neighbourhoods for Generations. Idéerne fra konkurrencen skal inspirere til, hvordan vi nu og i fremtiden kan leve sammen på tværs af generationer.

Sensommersolen brager ned over den nye fælleshave i Axelborg, hvor en håndfuld beboere er ved at vande og plante nyt og udveksle gode råd om gødning.

Gulerødder, løg og krydderurter står sirligt på rad og række, og der er ikke skyggen af ukrudt.

Dagens høst den 6. september indgår i en syvretters festmiddag tilberedt af beboere og professionelle kokke.

Byudvikling som kan mærkes – og smages

Festmiddagen er en afprøvning af idéen om at skabe en restaurant på toppen af én af boligblokkene, som udspringer af Landsbyggefondens internationale idékonkurrence Neighbourhoods for Generations.

Den demografiske udvikling betyder, at der er behov for at undersøge nye boformer og fællesskaber, der kan samle generationerne, skabe meningsfulde forbindelser mellem mennesker og bekæmpe ensomhed.

Pop-up-projektet AxelGro Horsens er en udmøntning af et vinderforslag fra konferencen, nemlig ’Thinking outside the b(l)ox’

Den og de tre øvrige vinderforslag i Landsbyggefondens idékonkurrence skal inspirere hele den almene sektor til at tænke nyt.

AxelGro-projektet kan inspirere boligorganisationerne til at bruge loven om sideaktiviteter i almene boligorganisationer.

Agendaen om at skabe fremtidens generationskvarterer vil nu og i fremtiden være af afgørende betydning.

Landsbyggefonden har med Neighbourhoods for Generations været med til at starte samtalen – og AxelGro er et konkret indlæg i den løbende debat om, hvordan vi i fremtiden skal bo sammen på tværs af generationer.

Vinderprojekterne - med deres egne ord

The #ABC-Strategy
The #ABC-Strategy
Skrevet d. 12-9-2023
Thinking Outside The B(l)ox
Thinking Outside The B(l)ox
Skrevet d. 12-9-2023
Feed-Back
Feed-Back
Skrevet d. 12-9-2023
Nursing the Care
Nursing the Care
Skrevet d. 12-9-2023

Målet er en permanent restaurant

Målet er, at beboere og en ekstern virksomhed i fællesskab etablerer en permanent kommerciel restaurant på taget af én af bygningerne i Axelborg.

Ingredienserne skal komme fra fælleshaven, som blev anlagt for tre måneder siden med en planteworkshop for beboerne.

Vinder- og projektteamet består af rådgivningsvirksomheden Hele Landet i samarbejde med AH Advice og ØsterGro, som er Danmarks første tagfarm.

ØsterGro er et velafprøvet koncept, der viser, at fællesskaber omkring mad kan samle mange generationer.

De unge er ofte interesserede i at få et studiejob, mens de travle børnefamilier sætter pris på at deltage i fællespisning, og seniorerne har tid og lyst til at passe en køkkenhave.

Dagens festmiddag er et forsøg på at teste hele idéen af på én dag – lige fra høst til tilberedning og servering:

”Det er byudvikling, som folk kan mærke,” forklarer Morten Kirkeby Petersen, byplanlægger i virksomheden Hele Landet.

Billede 1
Morten Kirkeby Petersen, byplanlægger i virksomheden Hele Landet, som var bag ét af de fire vinderforslag i Landsbyggefondens idékonkurrence.

”Vi prøver idéen af i virkeligheden i stedet for at tænke os frem til noget bag et skrivebord. Så kan vi bruge prototypen til at videreudvikle projektet,” siger han og fortsætter:

”Men derudover kan vi også bruge den fysiske ramme og de aktiviteter, vi laver, som en platform for dialog med beboere og borgere”.

”I stedet for et kedeligt borgermøde er vores erfaring, at vi får mere kvalificerede inputs, når vi står på stedet og kan se og pege og røre. Det handler om at gøre den abstrakte fremtid konkret i nutiden,afslutter han.

Læs mere om idéen ’Thinking outside the b(l)ox’ her

Matchmaking med nye partnere

Pop-up-restauranten den 6. september giver mulighed for at forbinde forskellige mennesker og aktører.

Ud af de 100 middagsgæster er 75 beboere, og de sidste 25 er lokale aktører: Borgmesteren, stadsarkitekten og folk fra forskellige forvaltningsområder med relevans for projektet, herunder uddannelsesområdet, beskæftigelsesområdet og kultur og fritid.

”Det er jo også en matchmaking-proces det her. Kerneopgaven for os er at sikre noget lokal forankring, for vi kommer jo ikke til at drive det,” påpeger Morten Kirkeby Petersen og fortsætter:

”Derfor har vi også fra start arbejdet sammen med Boligforeningen Albo og den boligsociale enhed BoTrivsel, fordi det er dem, der har netværket og kontakten til beboerne.”

Han understreger også vigtigheden i at sikre et forpligtende partnerskab, hvor den kommercielle partner kan få lov til at drive erhvervsvirksomhed på boligforeningens område uden at betale en høj husleje.

Til gengæld giver partneren så noget tilbage til boligområdet i form af f.eks. fællesspisning, jobs til beboerne og adgang til økologiske grøntsager.

Billede 2
Havearbejdet samler flere generationer og kulturer, og der bliver udvekslet gode råd og viden om plantearter og dyrkning.

Fællesskabet blomstrer om kap med køkkenhaven

Æblepresseren står stadig fremme foran fælleshuset. Mosten til dagens festmåltid er blevet presset af en 2. klasse fra den lokale skole og er nu på flasker med etiketten ”AxelGro på flaske.”

Billede 3
Festmiddagen den 6. september tiltrak beboere i alle aldre og på tværs af kulturer samt naboer, lokale ildsjæle og politiske aktører.

Projektet har været med til at styrke fællesskabet i boligområdet, fortæller Rebecca Busch Kjærulff, som har boet i Axelborg i nogle år, og som har været med til at holde køkkenhaven fra start. I dag har hun lige plantet spinat.

”Der er mange folk, jeg har set rundt omkring, som jeg først nu med projektet er begyndt at snakke med. Og det er virkelig alle, der kommer her i haven,” fortæller hun og fortsætter:

”Jeg har haft min lille niece med herude, som er tre år, så det er alle lige fra hendes alder og også mange ældre mennesker.”

Projektet er med til at genstarte fortællingen om Axelborg

Det er netop blevet vedtaget på et beboermøde i forrige uge, at haven skal være permanent fælleshave, fortæller direktør i Albo, Steffen Møller Borgbjerg.

Billede 5
Steffen Møller Borgbjerg, direktør i boligorganisationen Albo, er tæt involveret i AxelGro-projektet. Han mærker tydeligt, at der er stor aktivitet i haven.

”Det her er et tilbud, der kommer til at samle generationerne på en ny måde. Der er i forvejen utroligt meget fællesskab herude. Vi har en super velfungerende bankoklub, men det er kun ét segment,” påpeger han og fortsætter:

”Nogle andre laver mad sammen i grupper; det er et andet segment. AxelGro bliver på tværs af generationer. Det er det, vi ser værdien i,” slår han fast.

Ligesom mange andre boligområder fra samme periode ligger Axelborg lidt isoleret, i en trekant mellem nogle større veje og togbanen.

AxelGro er en chance for at åbne området og genstarte fortællingen om Axelborg, forklarer Steffen Møller Borgbjerg:

”Axelborg har været et hårdt sted for mange år siden, og det rygte er svært at komme af med. Vi har en helt anden beboersammensætning i dag, men historien hænger ved” berette han med hentydning til, at en imageforandring typisk ikke kommer af sig selv. Der skal synlige mentale markører til – her altså en tagrestaurant.

Steffen Møller Borgbjerg fortsætter:

”Får vi faktisk lavet en restaurant på toppen af én af blokkene, skabt og drevet af fællesskabet og på tværs af generationer, så vil det være dét, der er fortællingen om Axelborg.”

AxelGro viser en vej til en mere blandet by

Stadsarkitekt i Horsens, Jesper Pagh, er med til festmiddagen og fortæller mellem to af de syv retter:

Billede 4
Jesper Pagh, stadsarkitekt i Horsens, var én af gæsterne til festmiddagen den 6. september og følger projektet med stor interesse.

”Vi har en helt overordnet mission, ligesom mange andre kommuner, om at skabe en blandet by med blandede boligområder. Projektet harmonerer med den mission ved at kunne skabe nye sammenhænge,” slår han fast.

Horsens er som mange andre byer præget af, at forskellige befolkningsgrupper og generationer typisk samler sig i forskellige kvarterer. Men i det almene boligområde i Horsens er det lykkes af skabe en anden udvikling, mener han:

”Her i Axelborg, hvor der faktisk er en meget blandet befolkningssammensætning også generationsmæssigt, er det vigtigt at forsøge at holde fast i det, så meget vi overhovedet kan.”