Om LBF Billede 5

Om LBF

Landsbyggefonden er en selvejende institution, der er stiftet af almene boligorganisationer og oprettet ved lov. Formålet er at fremme det almene byggeris selvfinansiering.

En helhedsorienteret medspiller

Landsbyggefonden udgør en hjørnesten i den almene sektors drift, udvikling og sammenhæng. Eksempelvis når det drejer sig om støtte til helhedsplaner for boligområder. Når det kommer til at stille digitale platforme for data og viden til rådighed. Eller i skabelsen af konkrete samarbejder mellem sektorens parter.

Video Still

De tre F'er i den almene sektor i Danmark

Almene boliger er en del af det danske velfærdssamfund. Målet er at tilbyde kvalitetsboliger til mennesker af alle slags - til en overkommelig pris. Og på samme tid give de almene lejere en mulighed for at påvirke deres egne boligforhold gennem boligafdelingens beboerdemokrati. Den almene boligsektor drives gennem et non-profit-princip - og stiler mod fysisk, økonomisk og social bæredygtighed.

Forening

Et unikt træk ved den danske model for almene boliger er princippet om en forening og om lejernes demokratiske indflydelse. Ledelsen af landets boligorganisationer har et beboerdemokratisk præg, hvor hver afdeling vælger sin egen lokale bestyrelse.

Fællesskab

I Danmark huser den almene sektor mennesker af mange slags - med vidt forskellige behov. I den boligmæssige nærhed og mangfoldighed spirer fællesskabet, der er en grundlæggende værdi i den almene sektor.

Finansiering

Landsbyggefonden bidrager til støtten og udviklingen af det almene boligbyggeri og sektorens konkurrenceevne. Det sker gennem forskellige støtteordninger og unik data- og evidensbaseret viden. Derved er fonden med til at sikre en bæredygtig fremtid for livet i de almene boligområder.

Hvad støtter Landsbyggefonden?

Støtten fra Landsbyggefonden løber ad mange kanaler - men havner i sidste ende som værdi for den enkelte lejer i de almene boliger. Pengene går bl.a. til renoveringer af boligerne, til boligsociale indsatser, til regulering af huslejen og til udviklingen af analyser og selvbetjeningsværktøjer til optimering af driften af almene boligområder. Midlerne i Landsbyggefonden går blandt andet til:.

Renovering af boliger

Boligsociale aktiviteter

Udvikling af boligområdets infrastruktur

Huslejestøtte

Udearealer

Analyse, digitale værktøjer etc.