Beboerstatistikker_Nordsjælland_Foto-Lars Just.jpg

Om Almen Analyse

 

Center for Almen Analyse varetager området for regnskabsindberetning og regnskabsgennemgang samt vejledning om regnskabsmæssige forhold i forbindelse med de ca. 9.000 regnskaber, som de almene boligorganisationer årligt indberetter til Landsbyggefonden.

Herudover har centret i 2017 fortsat sit fokus på at udarbejde statistikker, nøgletal og analyser af almene boligorganisationers anlæg og drift på baggrund af de indberettede regnskabstal, data fra huslejeregisteret samt data fra blandt andre Danmarks Statistik.

Almen Analyse har i 2017 udviklet et nyt webbaseret værktøj – ”Effektivitetstal” - til brug for intern benchmarking af de almene boligorganisationers effektivitet på afgrænsede driftsudgifter.  Almen Analyse har desuden videreudviklet øvrige af de webbaserede løsninger, herunder regnskabsdatabase og ledige boliger

 

Statistikker bringer dig helt tæt på beboerne i den almene sektor – Foto: Lars Just

  

Almen Analyse bruges til at styrke opbygningen af en referenceramme for forvaltningsrevision og egenkontrol, levere nøgletal til sammenligninger, benchmarking og effektivitetsmålinger samt understøtte budgetlægningen og styringsdialogen i den almene boligsektor.

Almen Analyse foretager endvidere en lang række kontrol- og beregningsopgaver til brug for fondens øvrige virksomhed. I 2017 har beregningsopgaverne bl.a. omfattet effektivitetssimuleringer af udvalgte driftsudgifter i den almene boligsektor, opgørelse af det fremtidige renoveringsbehov i den almene boligsektor, simulering af fondens udgifter ved omlægning til statsgaranterede lån og simulering af fondens fremtidige indtægter fra udamortiserede lån. Kontrolopgaverne har bl.a. omfattet kontrol af Landsbyggefondens udgifter til ydelsesstøtte til renoveringslån og fondens refusion af ydelsesstøtte til nybyggeri.

Ordforklaringer

Referenceramme

Generelle nøgletal, beskrivelser m.m. som den enkelte boligorganisation kan sætte sin virksomhed i forhold til.