Boligportal_Foto-Lars Just.JPG

Introduktion af ny boligportal

 

Efter reglerne i Almenboligloven har Landsbyggefonden etableret en boligportal, jf. regulativ herom.

Som en del af boligportalen er der oprettet et huslejeregister. Landsbyggefonden står for driften af boligportalen/huslejeregistret. Boligorganisationerne indberetter data og disse data anvendes i flere sammenhænge.

Anvendelse af data i Boligportal/huslejeregister:

  • Visning på søgeportalen DanmarkBolig.dk
  • Indberetning og visning af ledige boliger
  • Ansøgningsprocessen om boligstøtte
  • Statistiske formål
Ordforklaringer

Boligportal

Internetbaseret portal, som giver boligsøgende en indgang til samtlige almene boligorganisationers boliger www.danmarkbolig.dk.

Huslejeregister

Et register som indgår i boligportalen og bl.a. danner grundlag for udbetaling af individuel boligstøtte.

Regulativ

Landsbyggefondens regler udstedt i medfør af loven vedrørende bl.a. indbetalinger til landsdispositionsfonden, støtte til opretning/renovering, særlig driftsstøtte og tilskud til forbedrings- og opretningsarbejder.