3d_djursBo afd 54_foto-LBF.jpg

Alle afdelinger er indberetningspligtige

 

Det gældende regulativ fra 2013 om indbetalinger til landsdispositionsfonden og  nybyggerifonden fra almene boligafdelinger, selvejende ungdoms- og ældreboliginstitutioner samt kommunale, tidligere amtskommunale ældreboliger og friplejeboliger, der har modtaget offentlig støtte.

Regulativet omhandler indberetning, registrering og administration af lån og indbetalinger til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden. Regulativet trådte i kraft den 1. oktober 2013.

Regulativet indeholder følgende større ændringer:

  • Alle lån i alle afdelinger skal indberettes.
  • Landsbyggefondens lånregister skal omfatte alle lån.
  • Byggerier med tilsagn efter 31. december 1998 omfattes.
  • Opkrævning af negativ ydelsesstøtte på renoveringslån.
  • Opkrævning til nybyggerifonden, herunder negativ ydelsesstøtte.
  • Selvejende almene ungdoms- og friplejeboliger er omfattet.
  • Landsbyggefonden overtager administration af rentesikring ved tolagsbelåning, når mindst et lån tilknyttet rentesikringssagen er færdigbetalt.

Ændringerne betyder blandt andet, at alle lån i alle afdelinger er indberetningspligtige fra indberetningen i 2014. Indberetningen skal fortsat foretages inden 15. juni hvert år.

 

Boligselskabet AKB Albertslund – Afd. Hedemarken – Foto: Landsbyggefonden

Ordforklaringer

Boligafdelinger

Byggeri med boliger tilhørende almene boligorganisationer. En afdeling er økonomisk uafhængig af andre afdelinger og af boligorganisationen. En boligafdeling kan indeholde erhvervs- og institutionsarealer.

Landsdispositionsfonden

Lovbestemt konto i Landsbyggefondens regnskab. Fonden kan yde særlig driftsstøtte til problemramte boligafdelinger. Oprettet ved lovændring i 1987.

Nybyggerifonden

Lovbestemt konto oprettet i 1998 i Landsbyggefondens regnskab med henblik på at yde ydelsesstøtte til etablering af almene boliger i fremtiden.

Regulativ

Landsbyggefondens regler udstedt i medfør af loven vedrørende bl.a. indbetalinger til landsdispositionsfonden, støtte til opretning/renovering, særlig driftsstøtte og tilskud til forbedrings- og opretningsarbejder.