2a_fsb_Engbakken_foto-fsb.jpg

Støttet nybyggeri 2012-2017

 

Tabel 2. Støttet nybyggeri 2012-2017

Antal almene boliger fordelt på tilsagnsår 2012-2017

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2012-2017
Familieboliger 778 1.180 965 1.641 3.121* 7.770 15.455
Ungdomsboliger 529 1.420 1.225 877 1.546 1.870 7.467
Ældreboliger 240 308 292 531 751 126 2.248
I alt 1.547 2.908 2.482 3.049 5.418 9.766 25.170

*En del af disse er boliger med tilskud efter bekendtgørelse om tilskud til etablering af almene familieboliger, som kan for beholdes flygtninge

 

Antal selvejende aleme ungdomsboliger/ældreboliger fordelt på tilsagsår 2012-2017

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2012-2017
Ungdomsboliger 42 62 0 0 153 0 257
Ældreboliger 399 480 206 562 493* 962 3.102
I alt 441 542 206 562 646 962 3.359

* 1 tilsagn på 43 boliger annulleret

 

Antal friplejeboliger fordelt på tilsagnsår 2012-2017

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2012-2017
Med offentlig støtte 140** 146 94 188 128 130 826
Uden offentlig støtte 88 40 0 24 0 0 152
I alt 228 186 94 212 128 130 978

* 84 friplejeboliger overført fra 2013