523A0564.jpg

Udviklingen i de pligtmæssige bidrag

 

Tabel 4. Udviklingen i de pligtmæssige bidrag i mio. kr. for perioden 2012-2017

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 I alt
A-indskud 68 68 68 68 68 68 408
G-indskud 775 784 787 793 801 794 4.734
Ialt 843 852 855 861 869 862 5.142