Bornholm_Lejerbo_Afdeling 643-0_Foto-Lars Just.JPG

Anvendelse af trækningsretten

 

Boligforbedring og beskæftigelse

Trækningsretten har en betydelig effekt på boligforbedring og beskæftigelse. For hver krone der ydes i tilskud via trækningsretten, blev der i 2017 udført arbejder for ca. tre kroner.

I 2017 er der ydet tilskud på 429 mio. kr. via trækningsretten. Det har udløst arbejder for 1.287 mio. kr. De seneste fem år er der gennemført arbejder med tilskud fra trækningsretten for ca. 10 mia. kr.

Energibesparelse

Såvel forbedringsarbejder som de særligt udgiftskrævende opretningsarbejder, for eksempel vedrørende klimaskærmen, indebærer energibesparende foranstaltninger.

Energibesparende foranstaltninger udgør formentlig 40 % af den samlede anskaffelsessum. Det svarer rundt regnet til 500 mio. kr. i 2017.