Bystrategisk Udsyn

Bystrategisk Udsyn er en serie LBF-konferencer, hvor centrale kræfter mødes om at skabe byernes fremtid. Hovedvægten vil ligge på det bystrategiske perspektiv. Vi inviterer ledende medarbejdere på tværs af sektorer og faggrupper til denne konference, fordi vi tror på, at den fremtidige udvikling i vores by- og boligområder skabes i fællesskab.

Bystrategisk Udsyn: Sammen om den blandede by afholdes to gange årligt.

Du kan læse meget mere om konferencen på:

bystrategiskudsyn.dk:

Den seneste konference i rækken under overskriften Bystrategisk Udsyn blev afholdt torsdag d. 3. juni, 2021.