Forvaltnings Klassifikation

Print

Print Print icon

Vedlagt følger rapport fra arbejdsgruppen om Forvaltnings Klassifikation. Der henvises til ”Landsbyggefonden orienterer” nr. 433 af 14. marts 2008.

Forvaltnings Klassifikation er udviklet i samarbejde mellem Kommunernes Landsforening og Landsbyggefonden. Der har været nedsat brugergrupper med deltagelse af repræsentanter for boligorganisationer og kommuner.

Udviklingen er begrundet i, at man som led i regeringens indsatsområde ”Det Digitale Byggeri” har udviklet Dansk Bygge Klassifikation (DBK) til erstatning for SfB. Den gamle bygningsdelstavle i SfB forventes således udfaset.

Forvaltnings Klassifikation forholder sig specifikt til forvaltning og tager udgangspunkt i de arbejdsmetoder, der anvendes i forvaltning af ejendomme. Selve klassifikationen fremgår af tabeller og herunder en bygningsdelstavle (tag, facader, installationer mv.). Der er udarbejdet mappingtabeller mellem det gamle system i SfB og fra konto 115 / 116 til Forvaltnings Klassifikation.

Rapporten indeholder som en nyskabelse forslag til systematisering af Egenskabsdata (bygningsdelskort), forslag til tilstandsstyring, samt ikke mindst et forslag til en ny kontoplan for konto 115 og 116. Forslaget til en ny kontoplan er opbygget så aktiviteter / udgifter konteres logisk i forhold til dels terræn / bygning og dels i forhold til fællesudgifter og udgifter på boligniveau mv. Rapporten indeholder tillige et begrebskatalog, der kan medvirke til at styre den fælles begrebsdannelse inden for forvaltning.

Forslaget til den nye kontoplan afspejler ikke som den gamle kontoplan bygningsdels-tavlen, men grupperer i stedet aktiviteterne efter deres tilhørsforhold til klimaskærm, boliger, tekniske anlæg mv.

Rapporten indgår i den aktuelle debat om implementeringen af det digitale byggeri/klassifikationen bl.a. i forhold til bekendtgørelserne om drift af almene boliger mv. og støtte til almene boliger mv.

Med venlig hilsen

LANDSBYGGEFONDEN

Gert Nielsen Birger R. Kristensen

Forvaltnings Klassifikation aug. 2009