Guide til brug for produktion af webfilm i forbindelse med renoveringsstøttesager

Print

Print Print icon

Siden 1. januar 2013 har det i forbindelse med tilsagn om støtte til lån i medfør af lov om almene boliger m.v. § 91 – renoveringsstøtteordningen været et vilkår, at der sker en afrapportering i form af en webfilm for at fremme vidensdelingen omkring disse projekter. Som en del af tilsagnet er vedhæftet et notat om rammerne for disse webfilm.

Som supplement til ovennævnte notat har fonden fået udarbejdet en guide for produktion af webfilm, der kan anvendes som inspiration. Guiden findes på fondens hjemmeside.

Kontaktperson i fonden er kommunikationskonsulent Tore Daa Funder, mail: tdf@lbf.dk.

Med venlig hilsen

LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen Birger R. Kristensen