Fælles udbud af whistleblowerordninger for den almene sektor

Print

Print Print icon

Som beskrevet i ”LBF Orienterer” nr. 869 af 25. juni 2021 træder den danske whistleblowerlov i kraft den 17. december 2021. Loven kræver blandt andet, at almene boligorganisationer med 250 eller flere medarbejdere etablerer en whistleblowerordning, ved lovens ikrafttræden. Boligorganisationer med 50-249 medarbejdere skal etablere en whistleblowerordning senest den 17. december 2023.

Landsbyggefonden har i den forbindelse faciliteret et udbud vedr. administration af whistleblowerordninger for den almene sektor. Der er i den forbindelse modtaget en række tilbud, som er blevet evalueret, og vinderen af udbuddet er advokatfirmaet Kromann Reumert.

Udbuddet består af en rammeaftale, som alle almene boligorganisationer kan trække på, og dermed få etableret en whistleblowerordning for boligorganisationen. Alle almene boligorganisationer (herunder administrationsorganisationer) i Danmark har mulighed for at trække på rammeaftalen – uanset størrelse og antal medarbejdere. Brug af rammeaftalen er frivilligt for de enkelte boligorganisationer, men Landsbyggefonden opfordrer til, man gør brug af aftalen.

Rammeaftalen fungerer på den måde, at en almen boligorganisation anmoder Kromann Reumert om at få etableret en whistleblowerordning, ved at udfylde og fremsende en elektronisk blanket til advokatfirmaet. I blanketten skal boligorganisationen blandt andet udpege to betroede medarbejdere, som bistår Kromann Reumert med at undersøge og håndtere eventuelle indberetninger, der modtages.

Kromann Reumert fremsender i forbindelse med etablering de nødvendige dokumenter (whistleblowerpolitik og whistleblowerinstruks), som forklarer hvordan whistleblowerordningen fungerer. Kromann Reumert stiller også en IT-platform til rådighed, som boligorganisationens medarbejdere, ledelse, beboere og folkevalgte kan anvende til at indberette forhold skriftligt – enten anonymt eller fortroligt. Der vil også være mulighed for at kunne indberette mundtligt.

Landsbyggefonden afholder alle udgifter til Kromann Reumert i forbindelse med etablering og løbende administration af boligorganisationens whistleblowerordning. Den løbende administration omfatter også udgifter til almindelig håndtering (ekspedition) af indberetninger fra whistleblowere.

Derudover kan en boligorganisation anmode om op til fem timers rådgivning fra Kromann Reumert om, hvordan en konkret indberetning skal håndteres. Udgifter hertil afholdes af Landsbyggefonden. Udgifter til rådgivning, der ydes udover de fem timer, kan aftales direkte mellem boligorganisationen og Kromann Reumert.

Der vil snarest blive adgang til rammeaftalen og de for boligorganisationen relevante bilag. Yderligere information vil snarest blive udsendt og optaget på fondens hjemmeside mv.

Ved spørgsmål til ordningen, kan Kromann Reumert og fondens Center for Almen Analyse kontaktes.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen
Bent Madsen Adm. Direktør
Leif Tøiberg
Leif Tøiberg Seniorkonsulent