Aftrapning af rentesikring 2022

Reguleringsfaktoren for aftrapning af rentesikringen, som finder sted fra skæringsdag i 2022, er fastsat til 0,86 %. 

Reguleringsfaktoren beregnes som 75 % af den mindste stigning i enten den årlige stigning i nettoprisindekset fra juli til juli eller i lønindeks for virksomheder og organisationer, 2. kvartal 2020 og 2. kvartal 2021.

I 2022 er fastsættelsen foretaget på baggrund af stigningen i nettoprisindekset fra juli 2020 til juli 2021, der i den pågældende periode er steget 1,15 %.

I de seneste 5 år har reguleringsfaktoren udviklet sig som vist i tabel 1:

Tabel 1: Reguleringsfaktor for aftrapning af rentesikring, 2018-2022

 

2018

2019

2020

2021

2022

Reguleringsfaktor for aftrapning af rentesikring

1,26 %

0,80 %

0,36 %

0,36 %

0,86 %

Bolig- og Planstyrelsen offentliggør aftrapningsprocenten i Statstidende.

Udbetaling Danmark fastsætter stadig rentesikringen i en række sager og udsender meddelelse om rentesikring 2022 til boligorganisationerne i løbet af efteråret 2021.

Landsbyggefonden har i forbindelse med lovændring overtaget administration af rentesikringsordning fra staten, hvis rentesikringssagen indeholder en flerlagsbelåning, hvor første lån er udløbet (delvis udamortisering). Udbetaling Danmark fastsætter også her basisrentebetalingen. Landsbyggefonden udsender oplysninger om basisrentebetalingen mv. i det årlige budget, der jf. ”Regulativ om indbetalinger til landsdispositionsfonden og Nybyggerifonden” udsendes i december måned.

I mellemtiden kan basisrentebetalingen beregnes ud fra metoderne i nedenstående ”klassiske” eksempler:

Eksempel 1: Basisrentebetaling for 2021 kendes

Hvis Basisrentebetaling for 2021 kendes, kan aftrapningen fra skæringsdag i 2022 beregnes som 0,86 % af basisrentebetalingen for 2021:

Basisrentebetaling for 2021:

 

1.000.000 kr.

Rentesikring 2021:

 

400.000 kr.

Aftrapning fra skæringsdato i 2022:

0,86 % af 1.000.000 kr.

8.600 kr.

Rentesikring fra skæringsdato i 2022:

400.000 kr. - 8.600 kr.

391.400 kr.

Basisrentebetaling i 2022

1.000.000 kr. + 8.600 kr.

1.008.600 kr.

 

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen
Bent Madsen Adm. Direktør
Birger R. Kristensen
Birger R. Kristensen Sekretariatschef
Ordforklaringer

Landsdispositionsfonden

Lovbestemt konto i Landsbyggefondens regnskab. Fonden kan yde særlig driftsstøtte til problemramte boligafdelinger. Oprettet ved lovændring i 1987.

Nybyggerifonden

Lovbestemt konto oprettet i 1998 i Landsbyggefondens regnskab med henblik på at yde ydelsesstøtte til etablering af almene boliger i fremtiden.

Regulativ

Landsbyggefondens regler udstedt i medfør af loven vedrørende bl.a. indbetalinger til landsdispositionsfonden, støtte til opretning/renovering, særlig driftsstøtte og tilskud til forbedrings- og opretningsarbejder.

Skæringsdato

Tidspunkt for et byggeris overgang fra anlæg til drift.