Granskning, tilstandsvurdering og energimærkning af almene boliger, EU-udbud etape II– Det videre arbejde, afholdelse af webinar

Ovenstående er tidligere beskrevet i LBF Orienterer nr. 836, 843, 848, 852, 854 og 863. Herudover er der afholdt webinarer og udarbejdet forskelligt materiale der kan findes på fondens hjemmeside via følgende link: https://lbf.dk/analyser/granskning/

I april 2021 blev Landsbyggefondens udbud af gennemførelse af granskning, tilstandsvurdering og energimærkning afsluttet. Udbuddet omfattede samtlige godt 7.000 almene boligafdelinger der ejes af almene boligorganisationer. Udbuddet var opdelt i 53 delaftaler, hvoraf de 28 blev afsat. Dette svarer til 60 % af de omfattede boliger. Alle almene boligorganisationer har fået besked om hvorvidt man er i en af de 28 afsatte delaftaler, eller i en af de 25 der ikke blev afsat pr. mail den 12. og 13. april 2021. Selve udførslen af arbejdet er i gang.

Landsbyggefonden offentliggør ultimo september 2021 et nyt EU-udbud af de delaftaler der ikke blev afsat i første omgang som opdeles i 41 nye delaftaler. Selve granskningen, tilstandsvurderingen og energimærkningen af de afdelinger der er omfattet af disse delaftaler kan påbegyndes fra 1. februar 2022.

I efteråret 2020 frem til april 2021 indberettede boligorganisationer PPV-planer og udførte et omfattende arbejde med at definere bygningstyper, udfylde interviewskemaer for disse samt uploade tegningsmaterialer.

Der vil i perioden fra 1. oktober 2021 – 31. december 2021 være adgang til at revidere eksisterende interviewskemaer samt oprette nye. Der vil også kunne uploades tegningsmateriale.

Det vil senest 1. november 2021 være muligt at indberette nye PPV-planer. Fristen for indberetning af disse er 31. december 2021.

Opmærksomheden henledes på at der i henhold til Almenboligloven skal foreligge 25-årige PPV-planer fra 1. januar 2022. Dette betyder således, at granskningen i denne nye etape vil foregå i relation til 25-årige PPV-planer.

Der vil blive afholdt et webinar for alle de boligorganisationer der har afdelinger, der er omfattet af dette nye udbud. Foruden denne LBF Orienterer, vil der snarest blive udsendt en mail til de berørte boligorganisationers hovedpostkasse med Link til webinaret.

Vi skal opfordre til, at alle de berørte boligorganisationer tilmelder sig dette webinar med deltagelse af de ansvarlige personer i organisationen. Øvrige medarbejdere er også velkomne.

På webinaret vil hele processen omkring opgaven blive gennemgået med særligt fokus på boligorganisationernes opgaver og samarbejdet med granskerfirmaerne.

Webinaret finder sted d. 27. september 2021 kl. 9-10.30, tilmelding kan ske via nedenstående link eller på fondens hjemmeside.

https://my.demio.com/ref/TF0GjFy068wmDmzJ

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen
Bent Madsen Adm. Direktør
Birger R. Kristensen
Birger R. Kristensen Sekretariatschef
Ordforklaringer

Boligafdelinger

Byggeri med boliger tilhørende almene boligorganisationer. En afdeling er økonomisk uafhængig af andre afdelinger og af boligorganisationen. En boligafdeling kan indeholde erhvervs- og institutionsarealer.