Fælles udbud af whistleblowerordninger for den almene sektor

Print

Print Print icon

Som beskrevet i ”LBF Orienterer” nr. 869 og 855 trådte den danske whistleblowerlov i kraft den 17. december 2021. Loven kræver blandt andet, at almene boligorganisationer med 250 eller flere medarbejdere etablerer en whistleblowerordning, ved lovens ikrafttræden. Boligorganisationer med 50-249 medarbejdere skal etablere en whistleblowerordning senest den 17. december 2023.

Landsbyggefonden har i den forbindelse faciliteret et udbud vedr. administration af whistleblowerordninger for den almene sektor. Som beskrevet i ”LBF Orienterer” nr. 885 af 15. december 2021, er vinderen af udbuddet advokatfirmaet Kromann Reumert.

Udbuddet består af en rammeaftale, som alle almene boligorganisationer kan trække på, og dermed få etableret en whistleblowerordning for boligorganisationen. Alle almene boligorganisationer (herunder administrationsorganisationer) i Danmark har mulighed for at trække på rammeaftalen – uanset størrelse og antal medarbejdere. Brug af rammeaftalen er frivilligt for de enkelte boligorganisationer, men Landsbyggefonden opfordrer til, at man gør brug af aftalen.

Den etablerede whistleblowerordning vil være en bistand til boligorganisationernes overholdelse af whistleblowerloven, men det vil fortsat være boligorganisationens ansvar, at loven overholdes (hvis eller når boligorganisationen er underlagt whistleblowerlovens regler).

Nedenfor følger nærmere oplysninger om, hvordan almene boligorganisationer foretager træk på rammeaftalen, og dermed får etableret en whistleblowerordning.

En almen boligorganisation kan foretage træk på rammeaftalen ved at udfylde denne tilmeldingsblanket (rammeaftalens bilag 1.b): https://lbf.dk/publikationer/2022-tilmeldingsblanket-til-almene-boligorganisationers-whistleblowerordning-kr-bilag-1-b/

Blanketten skal fremsendes til Kromann Reumert via e-mailadressen internwhistleblowerordning@kromannreumert.com.

Ved at indsende blanketten, tiltræder boligorganisationen rammeaftalen med de betingelser og vilkår, som fremgår af aftalen. Hele aftalegrundlaget kan downloades her: https://lbf.dk/publikationer/2022-rammeaftale-for-etablering-drift-og-administration-af-whistleblowerordningen/

Det lægges således til grund, at boligorganisationen har gjort sig bekendt med rammeaftalens indhold, når de tilslutter sig rammeaftalen. Det skal dog bemærkes, at aftalen kun pålægger boligorganisationerne et fåtal af forpligtelser. Boligorganisationen skal blandt andet udpege to betroede medarbejdere, som bistår Kromann Reumert med at undersøge og håndtere eventuelle indberetninger, der modtages.

Når Kromann Reumert har modtaget tilmeldingsblanketten, fremsendes de nødvendige dokumenter (whistleblowerpolitik og whistleblowerinstruks) til boligorganisationen. Kromann Reumert stiller også en IT-platform til indberetning af forhold til rådighed.

Landsbyggefonden afholder alle udgifter til Kromann Reumert i forbindelse med etablering og løbende administration af boligorganisationens whistleblowerordning. Den løbende administration omfatter også udgifter til almindelig håndtering (ekspedition) af indberetninger fra whistleblowere. Derudover kan en boligorganisation anmode om op til fem timers rådgivning pr. indberetning fra Kromann Reumert om, hvordan en konkret indberetning skal håndteres. Udgifter hertil afholdes af Landsbyggefonden. Udgifter til rådgivning, der ydes udover de fem timer, kan aftales direkte mellem boligorganisationen og Kromann Reumert.

Ved spørgsmål til ordningen, kan Kromann Reumert kontaktes via e-mailadressen internwhistleblowerordning@kromannreumert.com.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen
Bent Madsen Adm. Direktør
Leif Tøiberg
Leif Tøiberg Seniorkonsulent