Nyt indberetnings- og regnskabssystem samt datavarehusfunktion (DCAR)

Print

Print Print icon

I forlængelse af LBF orienterer nr. 883 skal der her orienteres om status på udviklingen af DCAR.

Landsbyggefonden vil i 2023 lancere et nyt indberetningssystem, der er kombineret med et datavarehus, så den enkelte boligorganisation kan få adgang til egne data.

Indberetningssystemet vil være baseret på finansposteringer, og dette kan enten ske direkte fra boligorganisationernes nuværende ERP-systemer, idet Landsbyggefonden sikrer og finansierer en integration til disse. Eller det kan ske direkte via et enkelt indberetningsregnskabssystem, som fonden stiller til rådighed.

Landsbyggefonden forvalter en garantiordning omfattende alle boligafdelinger og boligorganisationer, og med den nye indberetning sker der en forbedring af kontrolmiljøet, og samtidig kan boligorganisationerne realisere administrative fordele.

Den enkelte boligorganisation kan med indberetning af posteringer vælge at modtage sine regnskaber fra det fælles system fremfor som nu at fremsende færdige regnskaber.

Herudover tilbydes også en datavarehus løsning, hvor alle boligorganisationer og administrationsorganisationer har let adgang til en struktureret opstilling af alle deres data, dvs. regnskabsposteringer, regnskaber, indberetninger til DCAB, låneoplysninger og senere Byggeskadefondens registrant i ABP, huslejeregistret, flyttedata, sociale indeks på boligafdelingerne (beboerdata) m.v. efter gældende regler. Hensigten er at bidrage til styrket effektivitet og kvalitet i driften af boligorganisationerne, herunder udvikling af nye redskaber.

I udviklingen af det nye system sker en løbende inddragelse af bolig- og administrationsorganisationer, så der sikres hensigtsmæssige løsninger i forhold til forskellige behov. Der har været indledende dialog med en række bolig- og administrationsorganisationer omkring ønsker og behov. Der nedsættes nu et antal arbejdsgrupper med repræsentanter for boligorganisationerne, som vil blive udvalgt til at deltage i arbejdsgrupperne ud fra kriterier, som vil tilsikre diversitet og bred repræsentation i forhold til geografi, antal lejemål, nuværende infrastruktur m.m.

Den overordnede tidsplan er, at der i efteråret 2022 sker et udbud af indberetningsfladen og datavarehussystemet. I første halvår 2023 implementeres systemet, og der gennemføres testforløb med en række boligorganisationer. I efteråret 2023 forventes det nye system implementeret. Boligorganisationernes tilslutning til systemet vil herefter foregå løbende, idet tilslutning til datavarehussystemet og indberetningssystemet kan ske uafhængigt.

Der vil løbende blive informeret om projektudviklingen blandt andet i form af særlige nyhedsbreve.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen
Bent Madsen Adm. Direktør
Leif Tøiberg
Leif Tøiberg Seniorkonsulent
Ordforklaringer

Boligafdelinger

Byggeri med boliger tilhørende almene boligorganisationer. En afdeling er økonomisk uafhængig af andre afdelinger og af boligorganisationen. En boligafdeling kan indeholde erhvervs- og institutionsarealer.