Privatlivspolitik

Sådan behandler Landsbyggefonden dine persondata.

Sådan behandler Landsbyggefonden dine persondata

Fredag den 25. maj 2018 trådte EU's databeskyttelsesforordning i kraft. Den kendes også ved forkortelsen GDPR (General Data Protection Regulation).

Forordningen medfører blandt andet, at der gælder nye regler for, hvordan virksomheder, organisationer og offentlige institutioner i EU skal behandle personoplysninger.

Landsbyggefonden er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager om dig, f.eks. i forbindelse med en ansøgning, som du sender til fonden via én af vores blanketter, selvbetjeningsløsninger eller på anden vis.

Landsbyggefonden arbejder lige nu på at implementere alle de nødvendige tiltag i henhold til databeskyttelsesforordningen.

 

Hvad betyder det for dig?

Helt kort fortalt indebærer den ny forordning, at du som privatperson fremover får bedre overblik over og kontrol med de personoplysninger om dig, Landsbyggefonden er i besiddelse af.

Hvis du har spørgsmål til fondens behandling af dine personoplysninger, så er du velkommen til at kontakte Landsbyggefonden på lbf@lbf.dk eller fondens databeskyttelsesrådgiver (DPO – Data Protection Officer) på e-mail tmo@lbf.dk eller på telefon 33 76 21 88.

Landsbyggefondens privatlivspolitik i detaljer

Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan Landsbyggefonden (”Landsbyggefonden”, ”vi”, ”os”) behandler personoplysninger om personer hos vores samarbejdspartnere, besøgende på vores hjemmeside, ansøgere til stillinger i Landsbyggefonden, samt andre vi måtte behandle oplysninger om, bortset fra de personer, vi behandler oplysninger om i deres egenskab af ansatte i Landsbyggefonden.

1. Dataansvarlig

Dataansvarlig for behandlingen af personoplysninger om dig er

Landsbyggefonden: CVR nr. 62475412

Studiestræde 50, 1554 København V

Telefon: +45 33 76 20 00 E-mail: lbf@lbf.dk

2. Databeskyttelsesrådgiver

Landsbyggefondens databeskyttelsesrådgiver (DPO) er Troels Mogensen, som kan kontaktes via Landsbyggefondens postadresse som angivet i punkt 1 ovenfor eller på mail tmo@lbf.dk.

3. Behandlingsaktiviteter

Vi behandler personoplysninger til følgende formål:

3.1 Administration af interessenter

Vi behandler oplysninger om dig, hvis du er kontaktperson for os i en boligorganisation.

3.1

Kategorier af personoplysninger

Almindelige personoplysninger:

 • Navn
 • Oplysninger om hvilken organisation du repræsenterer
 • Oplysninger om i hvilken egenskab du repræsenterer denne organisation (titel/funktion)
 • Kontaktadresse
 • Telefonnummer
 • Email adresse

Kilder

Vi får oplysningerne direkte fra dig eller fra den organisation, du repræsenterer

Retsgrundlag for behandlingen

Retsgrundlaget for behandlingen er forordning (EU) 2016/679 (”GDPR”), artikel 6, stk. 1, litra f, idet behandlingen er nødvendig for, at vi kan forfølge vores berettigede interesse i at opretholde en effektiv administration af interessenter samt at kunne kommunikere effektivt med vores interessenter.

Modtagere som oplysningerne videregives til

Vi overlader oplysninger om dig til vores it-leverandør, som varetager driften af vores it-løsninger.
Vi anvender følgende leverandører til hjemmesiden og selvbetjeningsløsningerne:

 • KRUSO A/S CVR 25524365
 • ADVICE A/S CVR 20212209 
 • Netcompany A/S CVR 39488914
 • KMD A/S CVR 26911745
 • Epico-IT A/S CVR 32466249
 • Eksponent APS CVR 29215111
 • GlobalConnect A/S CVR 26759722
 • Radius CPH A/S CVR 27378218
 • Pentia A/S CVR 20868872.

Vi anvender PIWIKPRO (Poland) til opsamling af statistik.
Vi kan endvidere videregive oplysningerne såfremt dette er nødvendigt i forbindelse med besvarelse af en aktindsigtsanmodning efter offentlighedsloven.

Opbevaring og sletning

Oplysningerne opbevares så længe du varetager en rolle som kontaktperson for boligorganisation.,.
Vi kan dog opbevare oplysningerne i længere tid, hvis det er nødvendigt for at vi kan overholde en forpligtelse, vi er pålagt ved lov, eller hvis det er nødvendigt for at vi kan fastlægge eller forsvare et retskrav eller gøre et retskrav gældende, og vi opbevarer altid oplysningerne i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde vores forpligtelser i henhold til arkivloven.

3.2. Brug af vores selvbetjeningsløsninger

På LBF.DK kan du tilgå en række selvbetjeningsløsninger, hvor du kan foretage indberetning af oplysninger og/eller få adgang til statistik og andre oplysninger. Som led i vores drift og administration af disse løsninger behandler vi personoplysninger om dig.

3.2

Kategorier af personoplysninger

 • Almindelige personoplysninger:
 • Navn
 • E-mail adresse
 • IP-adresse
 • Oplysninger om hvilket CVR nr. du er tilknyttet
 • Serienummer på NemID
 • Oplysninger om din brug af systemet, herunder om du signerer, læser eller skriver oplysninger

Kilder

Vi får oplysningerne direkte fra dig samt fra tjenester udbudt af Nets i forbindelse med NemID.

Retsgrundlag for behandlingen

Retsgrundlaget for behandlingen er:

 • forordning (EU) 2016/679 (”GDPR”), artikel 6, stk. 1, litra c, idet behandlingen af visse oplysninger er nødvendig for at vi kan leve op til vores forpligtelse til at dokumentere kontrolsporet i henhold til bogføringsloven, og for at vi kan opretholde en passende sikkerhed i henhold til GDPR artikel 32.
 • forordning (EU) 2016/679 (”GDPR”), artikel 6, stk. 1, litra f, idet behandlingen er nødvendig for, at vi kan forfølge vores berettigede interesse i at tilbyde dig adgang til selvbetjeningsløsningerne, og for at vi opretholde en effektiv og sikker drift af løsningerne, herunder leve op til vores forpligtelse til at beskytte de oplysninger, der behandles i løsningerne.

Modtagere som oplysningerne videregives til

Personoplysningerne videregives alene til Nets i det omfang, det er nødvendigt i forbindelse med anvendelsen af de tjenester, vi benytter i forbindelse med NemID.
Vi anvender følgende leverandører til hjemmesiden og selvbetjeningsløsningerne:

 • KRUSO A/S CVR 25524365
 • ADVICE A/S CVR 20212209 
 • Netcompany A/S CVR 39488914
 • KMD A/S CVR 26911745
 • Epico-IT A/S CVR 32466249
 • Eksponent APS CVR 29215111
 • GlobalConnect A/S CVR 26759722
 • Radius CPH A/S CVR 27378218
 • Pentia A/S CVR 20868872.

Vi anvender PIWIKPRO (Poland) til opsamling af statistik.

Opbevaring og sletning

Oplysningerne om dine adgangsrettigheder i de enkelte systemer opbevares så længe du har en adgang til de respektive systemer og i fem år efter udgangen af det år, din adgang er blevet endeligt deaktiveret, da dette er nødvendigt for at kunne dokumentere indberetninger, der kan tjene som dokumentation i forbindelse med vores regnskabsaflæggelse.

Oplysninger om din brug af systemet opbevares i fem år fra udgangen af det år, registreringen er sket, da disse oplysninger kan udgøre en del af kontrolsporet og derfor skal behandles som regnskabsmateriale.

Vi kan dog opbevare oplysningerne i længere tid, hvis det er nødvendigt for at vi kan overholde en forpligtelse, vi er pålagt ved lov, eller hvis det er nødvendigt for at vi kan fastlægge eller forsvare et retskrav eller gøre et retskrav gældende, og vi opbevarer altid oplysningerne i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde vores forpligtelser i henhold til arkivloven.

Bemærk at ovenstående ikke gælder for selvbetjeningsløsningerne ”BOSSINF STB” og ”BOSSINF REN”, da dette er eksterne løsninger, som Bolig- og Planstyrelsen (cvr nummer 27186386) er dataansvarlig for.

 

3.3 Behandling af oplysninger om leverandører, samarbejdspartnere og andre relationer som led i almindelig administration

Hvis du eller den organisation, du repræsenterer, er leverandør til eller samarbejdspartner for Landsbyggefonden eller har en tilsvarende relation til Landsbyggefonden, herunder eksempelvis som medarbejder i en kommune eller styrelse, vi samarbejder med, som rådgiver for et byggeprojekt, eller som revisor for en boligorganisation eller et byggeprojekt behandler vi personoplysninger om dig som led i vores almindelige administration, herunder bestilling af varer og tjenesteydelser samt bogholderi og anden administration.

3.3

Kategorier af personoplysninger

Almindelige personoplysninger:

 • Navn
 • Kontaktoplysninger i form af arbejdsadresse, - mail og -telefonnummer
 • Oplysninger om tidligere kommunikation; herunder oplysninger om opgaver, du har medvirket til at løse for Landsbyggefonden

Kilder

Vi får oplysningerne direkte fra dig eller fra den organisation du repræsenterer

Retsgrundlag for behandlingen

Behandlingen har hjemmel i en eller flere af følgende bestemmelser i forordning (EU) 2016/679 (”GDPR”):

 • Artikel 6(1)(b) idet behandlingen er nødvendig for at opfylde en kontrakt, som du eller din organisation er part i.
 • Artikel 6(1)(c) fordi behandlingen er nødvendig for at Landsbyggefonden kan efterleve en retlig forpligtelse; typisk bogføringsloven
 • Artikel 6(1)(f) idet behandlingen er nødvendig for at vi kan forfølge vores legitime interesser i en effektiv administration af leverandører og samarbejdspartnere.

Modtagere som oplysningerne videregives til

Vi overlader oplysninger om dig til vores it-leverandør, som varetager driften af vores it-løsninger:

 • KRUSO A/S CVR 25524365
 • ADVICE A/S CVR 20212209
 • Netcompany A/S CVR 39488914
 • KMD A/S CVR 26911745
 • Epico-IT A/S CVR 32466249
 • Eksponent APS CVR 29215111
 • GlobalConnect A/S CVR 26759722
 • Radius CPH A/S CVR 27378218
 • Pentia A/S CVR 20868872.


Vi kan endvidere videregive oplysningerne såfremt dette er nødvendigt i forbindelse med besvarelse af en aktindsigtsanmodning efter offentlighedsloven.

Opbevaring og sletning

Materiale, der er omfattet af bogføringsloven, opbevares i fem år fra udgangen af det år, materialet vedrører.

Derudover opbevares oplysningerne så længe vi har en aktiv relation til dig eller den organisation, du repræsenterer. Vi anser en relation for aktiv i 24 måneder efter seneste kontakt.


Vi kan dog opbevare oplysningerne i længere tid, hvis det er nødvendigt for at vi kan overholde en forpligtelse, vi er pålagt ved lov, eller hvis det er nødvendigt for at vi kan fastlægge eller forsvare et retskrav eller gøre et retskrav gældende, og vi opbevarer altid oplysningerne i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde vores forpligtelser i henhold til arkivloven.

3.4 Hvis du søger job hos Landsbyggefonden

Hvis du søger job hos os, behandler vi oplysninger om dig med henblik på at kunne vurdere din ansøgning og vurdere, hvorvidt vi kan tilbyde dig ansættelse.

Vi opfordrer dig til IKKE at angive oplysninger om cpr-nummer, fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, helbredsoplysninger eller følsomme personoplysninger i øvrigt. Hvis vi har brug for disse oplysninger, vil vi indhente dem fra dig på et senere tidspunkt i en eventuel ansættelsesproces.

3.4

Kategorier af personoplysninger

Almindelige personoplysninger:

 • Navn
 • Kontaktoplysninger i form af adresse, e-mail adresse og telefonnummer
 • Oplysninger om uddannelse og eksamensresultater
 • Oplysninger om nuværende og tidligere beskæftigelse
 • Oplysninger om øvrige erfaringer og kompetencer
 • Øvrige oplysninger, du måtte vælge at give os i din ansøgning eller dit CV.
 • Oplysninger om resultatet af persontype- og færdighedstest, som du gennemfører i forbindelse med rekrutteringsforløbet.

Kilder

Vi får oplysningerne direkte fra dig eller fra de rekrutteringsvirksomheder, der bistår os ved udvalgte ansættelser.

Retsgrundlag for behandlingen

Retsgrundlaget for behandlingen er forordning (EU) 2016/679 (”GDPR”), artikel 6, stk. 1, litra b (oplysningerne er nødvendige af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, du er part i, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelse af en kontrakt), samt artikel 6, stk. 1, litra f, idet behandlingen er nødvendig for, at vi kan forfølge vores berettigede interesse i at vælge de mest relevante kandidater til ansættelse i vores virksomhed.

Modtagere som oplysningerne videregives til

Vi overlader oplysninger om dig til vores leverandør, som varetager rekrutteringen.

 • Moment A/S CVR 2532 8949

Vi kan endvidere videregive oplysningerne såfremt dette er nødvendigt i forbindelse med besvarelse af en aktindsigtsanmodning efter offentlighedsloven.

Opbevaring og sletning

Hvis du bliver ansat hos os, overgår dine oplysninger til vores personalearkiv, hvor de behandles i overensstemmelse med vores politik for behandling af personoplysninger om ansatte. Hvis du ikke bliver ansat, opbevarer vi dine oplysninger i op til 6 måneder fra det tidspunkt, vi har meddelt endeligt afslag på din ansøgning.

Vi kan dog opbevare oplysningerne i længere tid, hvis det er nødvendigt for at vi kan overholde en forpligtelse, vi er pålagt ved lov, eller hvis det er nødvendigt for at vi kan fastlægge eller forsvare et retskrav eller gøre et retskrav gældende, eller hvis du giver samtykke til, at vi må opbevare oplysningerne i længere tid.​

3.5 Drift og optimering af vores hjemmeside

Hvis du besøger vores hjemmeside, indsamler vi oplysninger om din brug af vores hjemmeside, med henblik på at understøtte drift og optimering af vores hjemmeside. Disse oplysninger indsamles i form af cookies.

3.5

Kategorier af personoplysninger

Almindelige personoplysninger:

 • Oplysninger om dit samtykke til brug af cookies på hjemmesiden
 • Oplysninger om din brug af hjemmesiden, herunder downloades
 • Oplysninger om din brugerenhed/device
 • Oplysninger om dit browser valg
 • Oplysninger om din anvendelse af operativ system
 • Brugeroplysninger om by og region

 

Kilder

Vi får oplysningerne direkte fra dig via cookies, der placeres på eller læses fra det udstyr, du bruger til at tilgå vores hjemmeside.

Retsgrundlag for behandlingen

Retsgrundlaget for behandlingen er forordning (EU) 2016/679 (”GDPR”), artikel 6, stk. 1, litra f, idet behandlingen er nødvendig for, at vi kan forfølge vores berettigede interesse i at vedligeholde og optimere vores hjemmeside.

Modtagere som oplysningerne videregives til

Vi overlader oplysninger om dig til vores it-leverandør, som varetager vedligeholdelse og drift af vores hjemmeside.

 • ADVICE LEDELSES- & KOMMUNIKATIONSRÅDGIVNING A/S. CVR 20212209.
 • KRUSO A/S CVR 25524365
 • PIWIK PRO, Poland

Opbevaring og sletning

Opbevaringsperioden afhænger af de enkelte cookies – du kan læse i vores cookiepolitik , hvor længe de enkelte cookies opbevares.
Vi kan dog opbevare oplysningerne i længere tid, hvis det er nødvendigt for at vi kan overholde en forpligtelse, vi er pålagt ved lov, eller hvis det er nødvendigt for at vi kan fastlægge eller forsvare et retskrav eller gøre et retskrav gældende, og vi opbevarer altid oplysningerne i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde vores forpligtelser i henhold til arkivloven.

4. Overførsler til tredjelande
Landsbyggefonden overfører ikke oplysninger til lande uden for EU/EØS.

5. Pligt til at give os oplysninger
Du har ikke pligt til at give os oplysninger, men hvis du vælger ikke at gøre det, er der en risiko for, at vi ikke vil kunne behandle eventuelle henvendelser fra dig, herunder jobansøgninger.

6. Dine rettigheder
I medfør af forordning EU 2016/679 (GDPR) har du ret til:

 • At få indsigt i de personoplysninger, vi behandler om dig
 • At få berigtiget eller slettet de personoplysninger, vi behandler om dig
 • At modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset
 • At modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.
 • At trække dit samtykke tilbage for så vidt angår de behandlingsaktiviteter, der er baseret på dit samtykke. Tilbagekaldelse af samtykket har ingen betydning for lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger i perioden forud for det tidspunkt, hvor du har trukket samtykket tilbage.
 • At modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakt os – kontaktoplysninger fremgår af afsnit 1 ovenfor. Vær opmærksom på, at der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder.
Du har dog altid ret til at indgive en klage over vores behandlinger af personoplysninger om dig til en databeskyttelsesmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Sidst opdateret den 02. januar 2023.