Privatlivspolitik

Sådan behandler Landsbyggefonden dine persondata.

Sådan behandler Landsbyggefonden dine persondata

Fredag den 25. maj 2018 trådte EU's databeskyttelsesforordning i kraft. Den kendes også ved forkortelsen GDPR (General Data Protection Regulation).

Forordningen medfører blandt andet, at der gælder nye regler for, hvordan virksomheder, organisationer og offentlige institutioner i EU skal behandle personoplysninger.

Landsbyggefonden er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager om dig, f.eks. i forbindelse med en ansøgning, som du sender til fonden via én af vores blanketter, selvbetjeningsløsninger eller på anden vis.

Landsbyggefonden arbejder lige nu på at implementere alle de nødvendige tiltag i henhold til databeskyttelsesforordningen.

Hvad betyder det for dig?

Helt kort fortalt indebærer den ny forordning, at du som privatperson fremover får bedre overblik over og kontrol med de personoplysninger om dig, Landsbyggefonden er i besiddelse af.

Hvis du har spørgsmål til fondens behandling af dine personoplysninger, så er du velkommen til at kontakte Landsbyggefonden på lbf@lbf.dk eller fondens databeskyttelsesrådgiver (DPO – Data Protection Officer) på e-mail hju@lbf.dk eller på telefon 33 76 21 23.

 

Sådan behandler Landsbyggefonden dine persondata

Fredag den 25. maj 2018 trådte EU's databeskyttelsesforordning i kraft. Den kendes også ved forkortelsen GDPR (General Data Protection Regulation).

Forordningen medfører blandt andet, at der gælder nye regler for, hvordan virksomheder, organisationer og offentlige institutioner i EU skal behandle personoplysninger.

Landsbyggefonden er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager om dig, f.eks. i forbindelse med en ansøgning, som du sender til fonden via én af vores blanketter, selvbetjeningsløsninger eller på anden vis.

Landsbyggefonden arbejder lige nu på at implementere alle de nødvendige tiltag i henhold til databeskyttelsesforordningen.

Hvad betyder det for dig?

Helt kort fortalt indebærer den ny forordning, at du som privatperson fremover får bedre overblik over og kontrol med de personoplysninger om dig, Landsbyggefonden er i besiddelse af.

Hvis du har spørgsmål til fondens behandling af dine personoplysninger, så er du velkommen til at kontakte Landsbyggefonden på lbf@lbf.dk eller fondens databeskyttelsesrådgiver (DPO – Data Protection Officer) på e-mail hju@lbf.dk eller på telefon 33 76 21 23.