At fremtidssikre almene boliger fra 50'erne

I dette katalog præsenteres en række idéer fra 20 demonstrationsprojekter, som er et initiativ iværksat af Landsbyggefonden. Målet er at inspirere boligorganisationer med idéer, der kan gøre de almene boligafdelinger mere attraktive og konkurrencedygtige.

Uddrag af Landsbyggefondens indkaldelse af demonstrationsprojekter fra 28. januar 2003:

... Det er sledes det centrale forml at gennemføre et antal konkrete demonstrationsprojekter for at kunne dokumentere og synliggøre effekter af konkrete projekter med henblik pen forbedring af attraktionsværdien i almene boligafdelinger. Det er ogset forml med en realisering af de udvalgte projekter, at fonden fr en række erfaringer om de nye muligheder og det dermed bidrager til udvikling af en ny praksis.

Pbaggrund af behovsundersøgelsen står det klart, at der i byggerier før og efter den 2. verdenskrig er et stort og meget varieret behov for renovering, genopretning m.v. Det kan skyldes, at forudsætningerne pboligmarkedet har ændret sig markant. Det der for 50 r siden var attraktivt, kan i dag være utidssvarende pen række omrder. Det kan ogsskyldes, at disse afdelinger ikke selv har fulgt op med løbende forbedringer m.v. De har sledes ikke været i takt med tiden og bringes dermed ind i en stadig vanskeligere situation... 

Ordforklaringer

Boligafdelinger

Byggeri med boliger tilhørende almene boligorganisationer. En afdeling er økonomisk uafhængig af andre afdelinger og af boligorganisationen. En boligafdeling kan indeholde erhvervs- og institutionsarealer.